Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана радионица у Улцињу „Ка побољшаном планирању у заштити природе у југоисточној Европи“

У Улцињу, Црна Гора, 17. и 18. септембра 2014. године одржана је радионица међународног карактера која се реализује у оквиру пројекта „Ка побољшаном планирању у заштити природе у југоисточној Европи“.

У раду овог скупа којег је организовала Међународна унија за заштиту природе - IUCN, поред домаћина Црне Горе, учествовали су и представници земаља из региона: Србије, Хрватске, Словеније, Босне и Херцеговине, Македоније и Албаније.

Свеобухватни циљ Пројекта у оквиру којег је одржана ова радионица је обезбеђење дугорочне стратегије за стратешко планирање у заштити природе на западном Балкану кроз стварање мреже институција надлежних за заштиту природе и подршке у развоју националних аката о проглашењу заштите.

У оквиру реализације планираног програма радионице, учесници су утврдили оквир за унапређење капацитета за различите сегменте, као што је законодавни акспект, заштита дивљих врста, успостављање заштите и управљање заштићеним подручјима, одрживо коришћење природних ресурса, промоција и учешће јавности, јачање свести јавности, итд.

За учеснике скупа организован је стручни обилазак првог приватног Парка природе у Црној Гори „Улцињске солане“, које је светски значајно станиште птица (ИБА подручје).

У име Завода за заштиту природе Србије, у раду ове међународне радионице учествовала је помоћник директора Марија Трикић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.