Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Најновије – географски електронски подаци о заштићеним подручјима Србије на Интернет презентацији Завода

Завод је посетиоцима свог сајта омогућио да користе карту заштићених подручја Србије у електронском облику, која пружа широке могућности с обзиром да садржи различите нивое географских података.

У питању је векторска карта подручја заштићених подручја и подручја која су у поступку заштите, и њеним коришћењем могу се добити различите врсте подлоге (ТК, сателит или план), што пружа широке могућности за увид и анализу географских података о територији Србије која је под неким режимом заштите.

Завод је ову карту учинио јавно доступном захваљујући сарадњи са предузећем GDi GISDATA Београд.

Карта заштићених подручја Србије у електронском облику налази се на ОВОЈ СТРАНИ - http://serbia.gdi.net/zzps/

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.