Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Нацрт закона о националним парковима на увиду јавности

Почев од 16. септембра па све до 5. октобра 2014. заинтересовани грађани, установе, институције и сви остали субјекти у заштити природе имају прилике да се упознају са садржајем и дају сугестије, примедбе и предлоге на нацрт закона о националним парковима.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине спроводи поступак доношења закона о националним парковима на основу Устава Републике Србије и Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), с обзиром да је стављен ван снаге Закон о националним парковима, („Службени гласник РС”, број 39/93), осим одредаба чл. 6. и 7. и описа подручја националних паркова, ступањем на снагу Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, број 36/09), а до доношења посебног закона.

Са садржином Нацрта закона о националним парковима сви заинтересовани субјекти могу се упознати путем линка на интернет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Студије заштите националних паркова Србије биће изложене на јавни увид у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 1, VI спрат, канцеларије 637 и 639, сваког радног дана од 13-15 часова.

Студија заштите Национални парк „Ђердапˮ, Студија заштите Национални парк „Тараˮ Студија заштите Национални парк „Шар планинаˮ и Студија заштите Национални парк „Копаоникˮ биће изложене на јавни увид у просторијама Завода за заштиту природе Србије, 11070 Нови Београд, Др Ивана Рибара 91, сваког радног дана од 12-14 часова (сала библиотеке), a Студија заштите Национални парк „Фрушка гораˮ биће изложена на јавни увид у просторијама Покрајинског завода за заштиту природе, 21000 Нови Сад, Радничка 20а. Студије ће бити на јавном увиду и у просторијама јавних предузећа која управљају националним парковима.

Физичка и правна лица могу у току трајања јавног увида, закључно са 5. октобром 2014. године, доставити у писаној форми примедбе на документа о заштити (Нацрт закона о националним парковима и студије заштите националних паркова) Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Заводу за заштиту природе Србије и Покрајинском заводу за заштиту природе, поштом или на писарницу, са назнаком „Нацрт закона о националним парковима – Јавна расправа ”.

ЛИНК

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.