Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Стара планина и Заовине мотиви поштанских марки за 2014.

На предлог Завода за заштиту природе, у издању ПОШТА Србије (РЈ Србија Марка), у оквиру серијала ЕВРОПСКА ЗАШТИТА ПРИРОДЕ –СРБИЈА за 2014. годину објављени су мотиви Парка природе „Стара планина“ и предела Заовине.

Парк природе „Стара планина“ и предео Заовине су због својих вредности препознати као кандидати за светску мрежу резервата биосфере у оквиру UNESCO програма „Човек и биосфера“ (MAB).

ПАРК ПРИРОДЕ „Стара планина“ (марка номиналне вредности 70 динара) препознатљив по разноврсној геолошкој грађи са доминантним стенама црвеног пешчара, на којима се развио специфичан свет флоре и фауне, налази се у источној Србији. У пејсажу Парка заступљене су благо таласасте висоравни пашњака испресецане водотоцима, са честом појавом брзака и каскадним и слаповитим преломима. Разноврсност дивљег биљног и животињског света чини присуство 1 200 врста и подврста виших биљака, око 200 врста птица, 30 врста сисара, 12 врста гмизаваца, 26 врста риба. Културно историјске особености подручја чини споменичко средњовековно наслеђе из доба Бранковића. На основу Студије заштите Завода, Стара планина је проглашена за Парк природе, на укупној површини од 114.332 хектара, као природно добро I категорије, од изузетног значаја. Овим проглашењем је установљено највеће природно добро у Србији, за које је у току припрема номинације за резерват биосфере (UNESCO, MAB).

ПРЕДЕО ЗАОВИНЕ (марка номиналне вредности 35 динара) се налазe у западној Србији, у јужном делу планине Таре, у шумовитом брдско-планинском подручју. Заовине су посебно познате као место на којем је Јосиф Панчић 1875. године открио оморику (Picea omorika), живи фосил биљног света. На овом простору је забележено 55 врста, које се налазе на прелиминарној Црвеној листи флоре Србије и 25 врста међународно значајних биљака, 108 врста птица, 14 врста риба, 6 врста водоземаца, 5 врста гмизаваца и 36 врста сисара. Најзначајнији представник инсеката је реликтна и ендемична врста Панчићев скакавац (Pyrgomorphulla serbica). Студијом заштите Завод је валoризовао простор Заовина, површине око 6.300 хектара (насеље Заовине, четири језера и кањон Белог Рзава), који ће бити заштићен у оквиру Националног парка „Тара“. Заовине су део будућег прекограничног резервата биосфере „Дрина“, који ће обухватити заштићена подручја и природне пределе са обе стране реке Дрине, односно на територији Србије и Републике Српске.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.