Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Jавне расправе поводом предлога закона о националним парковима

У складу са чланом 43. став Закона о заштити природе („Службени гласник Републике Србије“, број 36/09, 88/10, 91/10-исправка) у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине одржане су јавне расправе о предлогу Закона о националним праковима у Привредној комори Србије (Београд, 01.10.2014.) и просторијама ЈП „Национални парк Ђердап“ (Доњи Милановац, 08.10.2014).

Предложени Нацрт закона о националним парковима био је на јавном увиду у периоду од 16. септембра до 05. октoбра на интеренет страници Министарства пољопривреде и заштите животне средине, док су Стручне основе за националне паркове биле изложене у просторијама Завода за заштиту природе Србије (НП Ђердап, НП Тара, НП Копаоник, НП Шар планина), Покрајинског завода за заштиту природе (НП Фрушка гора) и просторијама Јавних предузећа које управљају националним парковима.

На првој Јавној расправи о Нацрту закона о националним парковима у Београду учествовали су представници министарства, завода за заштиту природе, ЈП „НП Тараˮ, ЈП „НП Фрушка гораˮ, ЈП „НП Копаоникˮ, ЈП „НП Шар планинаˮ, ЈП „НП Ђердапˮ, ЈП „Скијалишта Србијеˮ, Натура - Центра за природне ресурсе Србије и Младих истраживача Србије.

Презентацију Нацрта закона о националним парковима, одржала је Александра Дошлић из Министарства пољопривреде и заштите животне средине представивши правни основ, садржај и новине које закон доноси. Посебано је истакнута потреба укључивања локалног становништва у систем управљања националним парковима, за шта је Нацрт закона дао могућност формирањем Савета корисника Националног парка. Још једна новина коју доноси овај нацрт закона је и Стручни савет Националног парка који представља стручно и консултативно тело, а чине га стручна лица из области заштите природе.

На другој Јавној расправи која је одржана у Доњем Милановцу презентован je Нацрт закона и стручна основа заштите Националног парка Ђердап, са акцентом на разлике у границама и режимима заштите на простору Парка. Тематску презетацију о Националном парку Ђердап одржала је Биљана Крстески, стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије.

У раду Јавних расправа учествује стручни тим Завода на челу са помоћником диретора Маријом Трикић, др Драгана Остојић, мр Предраг Лазаревић, Весна Јовановић, Владан Бједов и Биљана Крстески.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.