Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Планирање и изградња шумске инфраструктуре у Србији

У оквиру пројекта „Подршка развоју планирања и изградње шумске инфраструктуре у Србији“ одржана је тематска конференција 1. и 2. октобра у Београду, у организацији Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Конференција је реализована у сарадњи са ФАО организацијом Уједињених Нација.

Коференцију „Планирање и изградња шумске инфраструктуре у Србији“ је отворила проф др Снежана Богосављевић-Бошковић, министар пољопривреде и заштите животне средине. Уводне речи одржали су проф др Милан Медаревић, декан Шумарског факултета, Бранислав Илчић, извршни директор ЈП „Србијашуме“ и Јонас Цедергрен из ФАО канцеларије у Риму.

Првог дана коференције представници Завода Владан Бједов и Владимир Николић одржали су излагање на тему „Заштита природе и шумска инфраструктура у Србији“. У пленарном сазиву скупа одржано је укупно 14 презентација.

Другог дана конференције одржана је радионица на тему „Стање шумских путева и правци деловања на подизању квалитета шумских путева“, у којој су учешће узели представници различитих заинтересованих страна.

Након презентација и дискусија учесници Конференције су закључили:

- стање шумских путева у Србији je лоше и мора се повести много више рачуна приликом изградње и реконструкције истих,

- недостаје катастар шумских путева,

- потребно je обезбедити већа финансијска улагања за изградњу и одржавање путева од постојећих,

- приликом пројектовања путева обавезно узeти у обзир услове са аспекта сертификације шума, поред оних аспеката о процени утицаја на животну средину,

- имајући на уму мајске поплаве, приликом пројектовања путева обратити посебну пажњу на хидролошке услове подручја и

- потребно је прилагодити пројектовање нових путева у складу са мрежом НАТУРА 2000 која ће бити успостављена на територији Србије.

У раду скупа учествовали су представници: Управе за шуме Министарства пољопривреде и заштите животне средине, ФАО канцеларије за Југоисточну Европу и кацеларије за Србију, БОКУ Универзитета из Аустрије, Универзитета у Фрајбургу из Немачке, Шумарског факултета из Београда, ЈП „Србијашуме“, ЈП „Војводинашуме“, ЈП „НП Тара“, ЈП „НП Фрушка гора“, СПЦ – Епархије Шабачке и Браничевске, ЈП за газдовање заштитним шумама „Борјак“, Покрета Горана Србије и Завода за заштиту природе Србије.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.