Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа о Нацрту закона о националним парковима у НП „Копаоник“

У складу са Програмом јавних расправа за Нацрт закона о националним парковима, одржана је трећа јавна расправа у општини Брус дана 24.10.2014. године. Сектор заштите природе Министарства пољопривреде и заштите животне средине представио је нацрт закона, а Завод за заштиту природе Србије је презентовао сумарни приказ разлика у површинама и режимима заштите из стручно документационе основе за заштиту Националног парка Копаоник. Тематску презетацију о Националном парку Копаоник одржала је Ерна Шеховац, стручни сарадник Завода за заштиту природе Србије.

У раду јавне расправе учествовао је стручни тим Завода, помоћник директора Марија Трикић, начелници Драгана Остојић и Весна Јовановић, Ерна Шеховац, Владан Бједов, Биљана Крстески, Мирјана Николић и Владимир Николић.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.