Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљена најновија издања Завода на Међународном сајму књига

У оквиру наступа Завода за заштиту природе Србије на 59. Међународном сајму књига, на изложбеном простору Центра за промоцију науке одржана је промоција најновијих издања Завода, студија о различитим аспектима управљања Националним парком Ђердап и Приручника за сакупљање заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.

Помоћник директора Марија Трикић, поздрављајући присутне на промоцији, истакла је да су студије о Националном парку Ђердап у функцији усмеравања Парка ка одрживом развoју заснованом на интегралном приступу који је у складу са друштвеним потребама и развојним приоритетима. „Надамо се да ће студије које представљамо пружити могућност за промовисање и упознавање модела интегралног управљања заштићеним подручјем и код других управљача природним добрима“, рекла је Марија Трикић уједно најавивши и промоцију Приручника за сакупљање заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива који у сажетој форми обједињује све аспекте одрживог коришћења економски значајних дивљих врста.

Израда студија о различитим аспектима управљања националним парком „Ђердап“ реализована је у оквиру међународног пројекта BioREGIO Carpathians којим у нашој земљи руководи ЈП „Национални парк Ђердап“.„Издавање ових студија је потврда наше дугогодишње и успешне сарадње са Заводом, али и путоказ за реализацију будућих заједничких активности“ изјавио је у поздравној речи Срђан Стефановић, директор ЈП „НП Ђердап“. Поред њега, скуп је поздравио и Зоран Шкобић, председник Надзорног одбора ЈП „НП Ђердап“.

Студију „Користи екосистемских услуга НП Ђердап за локалне заједнице“ представио је Владимир Николић, студију „Смернице за интегрално управљање екотуризмом на подручју Националног парка Ђердап“ др Виолета Орловић, а студију „ Водич за потенцијалне међународне номинације Националног парка Ђердап“ Срђан Маринчић. Закључцима у све три студије кроз мере управљања дате су смернице за рационално одрживо коришћење екосистемских услуга, развој еко туризма и будуће међународне номинације.

Након тога, представљен је и Приручник за сакупљање дивљих биљних и животињских врста. Берислава Илић, шеф Одељења за одрживо коришћење природних ресурса истакла да је овај својеврсни издавачки подухват део настојања Завода на плану смањења притиска који врше људи путем коришћења и промета економски значајних врста. Садржај публикације представила је мр Верица Стојановић, уредник овог издања нагласивши да је „Приручник је настао као потреба да се на једном месту обједине подаци о врстама које се сакупљају из природе и да је ово издање Завода јединствено јер сажима законодавни оквир, опис врста, и наводи различите аспекте њиховог коришћења“.

О значају публикације говорили су и помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине града Београда Јасмина Маџгаљ и Небојша Станојевић из предузећа Адонис, Сокобања, који је на промоцији уприличио пригодну чајанку.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.