Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Природа и развој (жеља или стварност) –концепт заштите СРП „Јерма“

У организацији Завода за заштиту природе Србије и Општине Димитровград, у оквиру 5. Међународног фестивала зелене културе GREENFEST, одржана је промоција под слоганом „Прошлост, садашњост и будућност Јерме“, 30. октобра у београдском Дому омладине.

Централни догађај на промоцији била је панел дискусија на тему „Природа и развој (стварност или жеља): Пример добре праксе: концепт заштите Специјалног резервата природе Јерма“. Основане теме панела биле су како ставити заштићена природна добра у центар развојних политика и могућности које заштићена природна добра могу да пруже за развој локалних заједница.

Дебату је отворио директор Завода за заштиту природе Србије Александар Драгишић истичући да „заштита природе данас, када се суочавамо са негативним трендовима у стању животне средине и губицима биодиверзитета, како на глобалном, тако и на националном нивоу, није више делатност која је препорука, већ обавеза у реализацији развојних и економских иницијатива“. Додајући да је „проглашење одређених подручја на основу валоризације њихових природних вредности један од предуслова заштите природе, и да у складу са постављеним стратешким циљевима Завод интензивно ради на предлозима за заштиту нових подручја. У том циљу само у овој години донета су Решења о заштити 14 подручја, од којих је девет први пут добило статус заштите, међу којима је и Клисура реке Јерме“. Имајући у виду да је Јерма подручје које по значају превазилази национални ниво, будући да пролази кроз две државе, Србију и Бугарску, директор Завода Александар Драгишић је указао „да пример Јерме пружа могућност да се изрази сва комплексност управљања једног заштићеног природног добра и значај повезивања и сарадње у и ван граница наше земље“.

О значају Јерме за локални развој на примеру опредељености општине Димитровград према зеленим економијама и привредним делатностима заснованим на очуваним природним ресурсима говорио је председник општине господин Небојша Иванов. Председник општине Димитровград г-дин Иванов овом приликом навео је иницијативе за развој пољпривреде кроз спектар произвида здраве хране и установљавање програма екотуризма у прекогранични контексту. Такође, представио је и активности општине на заштити животне средине као што је изградња биолошког система за пречишћавање отпадних вода у Димитеровграду.

Како до прекограничних програма за одрживи развој, на примеру формирања еко стазе дуж реке Јерме, у њеном целокупном току кроз Србију и Бугарску, говорила је Евгенија Такова, директор Дирекције за територијалну имовину и привредне инвестиције Општине Трн из Бугарске.

Како усмерити будући разовј овог простора у складу са очувањем природних вредности, током панела представио је стручњак Завода Братислав Грубач излагањем на тему „Концепт заштите Специјалног резервата природе „Јерма“.

Спровођењне концепта заштите и управљање овим природним добром јесте основ за будућност подручја које треба да помогне одрживи развој локалних заједницa и да је проглашење заштите само први корак на том путу основни су закључци дискусије која је отворена након уводних излагања. Учесници панела (представници министарстава, релевантних иститута, агенција, невладиног сектора, управљача природним добрима и других институција) овом прилком су истакли и да је неопходно успостављање и развијање сарадње свих заинтересованих страна, а пре свега управљача и локaлних заједница како би се омогућило спровођење активних мера заштите.

Да је Јерма одувек била препозната као вредност и значајна за живот локалног становништва, говоре и архивске фотографије које су за ову прилику биле изложена на GREENFESTU у оквиру тематске поставке „Јерма у прошлом веку – записи из прошлости“. О настанку изложбе и прикупљању материјала говорили су аутор Слободан Цветков и директорка Државног архива из Перника (Бугарска) Станислава Георгиева.

Реализацију промоције помогли су и представници Спортско-турисичке организације Димитровград поставком својеврсног штанда за дегустацију локалних производа и приказ сувенира и промотивног материјала општине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.