Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Припреме за почетак спелеолошких истраживања Церјанске пећине

Завод за заштиту природе Србије је 4. новембра 2014. године организовао улазак у Церјанску пећину (општина Пантелеј, град Ниш) у циљу прирпема за почетак друге фазе спелеолошких истраживања Церјанске пећине. Пећина је проглашена за Споменик природе први пут 1978. године, а потом ревизија урађена 1998. (Управљач је ЈП „Дирекцији за изградњу града Ниша“).

Пећина представља систем спелолошких објеката: Понорска пећина Провалија, понорска јама Церјанска пропаст, Крављанска јама и Пећурина на Горњекрављанском врелу. Од 2011. година интензивније се врше истраживања пећине (проучавање троглобионтске фауне, праћења стања слепих мишева и популације водоземаца и гмизаваца) и започета су нова истраживања која се односе на праћење подземног тока у красу на подручју Церјанске пећине.

Стручни сарадници Завода и колеге из ЈП „НАИССУС“ ушли су у пећину у пратњи стручног водича до око 1700 м од улаза (део главног канала и висећи високи канал).

Циљ овог уласка био је и да се сакупе клопке са биолошким материјалом, извиди терен ради предстојећег обимнијег спелеолошког истраживања крајње доступних делова пећине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.