Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Резултати II фазе истраживања Церјанске пећине

Завод за заштиту природе Србијe реализовао је истраживања у оквиру Пројекта „Биоспелеолошка истраживања, праћења подземних токова у красу и истраживања крајњих делова пећине Провалије и крашке јаме изнад сифонског врела у Крављу“ у сарадњи са управљачем СП „Церјанска пећина“, Дирекцијом за изградњу града Ниша.

Након што су 4. новембра 2014. године обављене прирпеме за почетак друге фазе спелеолошких истраживања Церјанске пећине, екипа спелеолога предвођена геоморфологом Завода, Драганом Нешићем, је 09. новембра, у раним јутарњим часовима ушла у пећину где су провели 80 сати истражујући њене крајње делове.

Спелеоморфолошким истраживањем продрло се 50 m даље од досада истражених делова пећине, када је напредовање екипе заустављено због високих вода. Овај доступни део канала је премерен, а извршена су мерења на неколико бочних канала, тако да је досад позната дужина пећине увећана за 100 m. Током боравка у пећини сакупљани су и подаци о њеним спелеогенетским одликама. Ово је била прва посета овим најудаљенијим деловима пећине Провалије од 1999. године.

Истраживања Церјанске пећине наставиће се у сушнијем делу године, са посебним нагласком на истраживање јаме на врелу изнад Кравља (Крављанска јама).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.