Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

У Општини Бајина Башта одржана јавна расправа o Нацрту закона о националним парковима

На основу утврђеног програма јавних расправа у поступку припреме Нацрта закона о националним парковима, 30.10.2014. у општини Бајина Башта одржана је јавна расправа, где је представљена и студија заштите Националног парка Тара.

У јавној расправи учествовали су, поред представника Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Завода за заштиту природе Србије, преставници Јавног предузећа „Национални парк Тара“, управљача Парка природе „Шарган – Мокра гора“, Општине Бајина Башта, локалне заједнице, ловачког удружења и невладиних организација, и друге заинтересоване стране.

О Нацрту закона о националним парковима и новинама које доноси говорили су представници Сектора заштите природе Министарства пољопривреде и заштите животне средине, док је др Драгана Остојић, начелник Одељења за предеоне вредности и просторно-планску документацију Завода представила стручно-документациону основу заштите Националног парка Тара, односно разлике у границама и режимима заштите на подручју НП Тара у односу на претходни закон.

Како је предочено на скупу, сви коментари, примедбе и сугестије дати на јавној расправи биће разматрани приликом израде коначног текста нацрта закона, и требало би да буду достављени Министарству и у писаном облику.

У раду јавне расправе учествовао је стручни тим Завода: помоћник директора Марија Трикић, начелници др Драгана Остојић, мр Предраг Лазаревић и Весна Јовановић, и стручни сарадници Владан Бједов и Биљана Крстески.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.