Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Ново у издању Завода: Биљке од међународног значаја у флори Србије

Завод за заштиту природе Србије објавио је постер “ Биљке од међународног значаја у флори Србије”, kао део подршке релизацији пројекта „Serbian plants listed in European and international policy instruments“ у оквиру програма „NatuRegio_Balkans" (http://www.naturegio.nna.de). У изради постера су учествовали стручни сарадници Завода мр Верица Стојановић (аутор посетра) и мр Растко Ајтић (аутор цртежа).

На постеру су приказани представници флоре Србије који се наводе у Додацима II, IV и V Европске директиве о стаништима (Директива о очувању природних станишта и дивљих биљних и животињских врста), односно 37 врста и 2 рода (Lycopodium i Sphagnum). Посебна вредност постера је да садржи 29 врста, чије присуство ће бити један од индикатора за одређивање подручја у Србији која ће чинити систем европских заштићених подручја Натура 2000.

У оквиру Пројекта, у завршној фази израде је и публикација под истим насловом као постер, која ће представити основне постулате, циљеве, начин функционисања и обавезе Србије према Европској унији на плану успостављања система заштићених подручја Натура 2000.

Програм „NatuRegio_Balkans“ реализује Алфред Топфер Фондација у сарадњи са Алфред Топфер Академијом за заштиту природе уз финансијску подршку Немачке Фондације за животну средину и Фондације Хеидехоф, у форми обуке за младе професионалце у заштити природе из Словеније, Хрватске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније и Србије. Циљ Програма је да се обуком младих у области заштите природе и одрживог развоја допринесе јачању сарадње балканских држава на путу ка Европској Унији. Резултат обуке су пројекти које учесници развијају и којим треба да допринесу очувању природе на Балкану и јачању међусуседских односа (у циљу умрежавања различитих идеја на основу стеченог искуства са радионица). У овом програму током 2014. године је учествала мр Верица Стојановић из Завода.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.