Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O мерама заштите слепих мишева као биоидикаторских врста у заштити природе

У циљу размене искустава о активностима у области заштите слепих мишева, као основе за сарадњу, Завод је 15. јануара, посетио Danilo Russo, представник Факултета за пољопривреду Универзитета у Напуљу и Јелена Буразеровић са Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Овом приликом одржан је састанак са стручним сарадницима Завода у циљу размене информација и дискусије о заштити слепих мишева у контексту спровођења мера заштите природе. У уводном делу састанка Danilo Russo је представио свој рад у заштити слепих мишева и посебно реализацији пројекта „Заштита слепих мишева у пољопривредним пределима“ који се у Србији реализује уважавајући стечена искуства у Италији.

Полазећи од значаја заштите слепих мишева као биоиндикаторских и тзв. „кишобран врста“ у заштити природе, учесници састанка су проценили да је неопходан даљи рад на прикупљању информација о њиховим стаништима, као и сарадња стручних, научних и истраживачких институција и организација. Постојање адекватних информација о стаништима и распрострањењу слепих мишева услов је успешног успостављања мера њихове заштите. Такође, разговарало се и о ефектима и врстама мера заштите пребавилашта слепих мишева тј. пећина, шума, напуштених објеката и др, будући да упркос значају који имају за екосистеме и људе, многим врстама се сужавају ареали и бројност популација опада.

Све врсте слепих мишева у Србији су заштићене законом. Законом се ове врсте животиња штите од узнемиравања, злостављања и убијања, а заштићена су и њихова склоништа која су нарочито значајна за њихов опстанак. Међутим, станишта у којима се хране или која им служе да стигну до ловних територија често нису заштићена, а нарочито су угоржена у пољопривредним пределима. Интензивна пољопривредна производња има изразито неповољан утицај на слепе мишеве и уопште дивљи свет услед: употребе хемијских средстава (хербицида, инсектицида и сл.), исушивања и загађивања водених и влажних станишта, крчења и неправилног управљања шумама, уклањања живица, дрвореда и вегетације која прати водене токове, гајења монокултура на великим површинама, нарушавања разноврсности и структуре предела, уништавања и фрагментације природних станишта. Слепи мишеви су иначе битни становници пољопривредних предела будући да су значајни природни регулатори бројности инсеката од којих су многи штетни по пољопривредне културе, шуме, а понекад и здравље људи и домаћих животиња.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.