Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена Јовачка језера

Општинска управа Владичиног Хана донела је Одлуку о проглашењу Споменика природе „Јовачка језера“, чиме је заштићен још један изузетан хидролошки феномен у Србији.

Споменик природе „Јовачка језера“ налази се у јужној Србији, на подручју општине Владичин Хан. Природно добро је на десној долинској страни Јовачке реке, леве притоке Јужне Мораве, односно на северној падини планине Облик. Обухвата групу од шест језера и више забарених површина које су физиономска последица Јовачког клизишта покренутог 1977. године, што се памти као једна од највећих природних катастрофа скорије прошлости у Србији. Након десетак дана колико је трајао процес клижења стенских маса, бројна домаћинства су нестала, а природна стихија оставила је за собом клизне депресије које су се временом напуниле водом и формирала се језера. Када се коначно зауставила клизна маса, формирала је природну брану и преградила водоток Јовачке реке, од чега је настало највеће, Јовачко језеро. Заштићено подручје је подељено на три целине: локалитет језеро Жиловје и Русимово језеро, локалитет Црквено, Мало и Живково језеро, и локалитет Јовачко језеро.

Оваква хидролошка појава у централној Србији је релативно ретка. Јовачка језера су репрезентавивни хидролошки феномен са толиким бројем урвинских језера са чак два генетска подтипа, због чега су уврштена у Инвентар геонаслеђа Србије као значајан објекат хидролошког наслеђа. Вредност заштићеног подручја употпуњује присуство врста које су овде пронашле своје станиште. Иако детаљнија флористичка истраживања предстоје, у поступку валоризације евидентирано је присуство 77 таксона васкуларне флоре распоређених у оквиру 36 фамилија, међу којима строго заштићена врста, пливајућа ресина, и седам врста које припадају заштићеним врстама, као и мањи број врста од међународног значаја. Иако је клизиште нарушило претходно створени шумски екосистем, утврђено је да су на подручју Јовачких језера развијене ретке мезофилне мешовите и хигрофилне шуме које местимично покривају подручје клизишта. Утврђено је постојање 19 врста херпетофауне са посебно значајним налазом строго заштићене врсте дугоногог мрмољка (Trirurus karelinii) и барске корњаче (Emys orbicularis), односно 12 врста риба у језерима и Јовачкој реци. Због присуства 81 врсте дневних лептира, подручје Јовачких језера евидентирано је као одабрано подручје за дневне лептире и уврштено у националну еколошку мрежу.

Укупна површина заштићеног подручја је 53 ha, од чега је под режимом заштите другог степене 36 ha, а под режимом заштите трећег степена 17 ha. Поверено је на управљање Јавном предузећу „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.