Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Ново заштићено подручје, „Црни бор у Црноштици“, Босилеград

Скупштина општине Босилеград децембра 2014. године донела је Одлуку о проглашењу Споменика природе „Црни бор у Црноштици“. Добро је сврстано у трећу категорију заштите, као заштићено подручје локалног значаја.

Споменик природе „Црни бор у Црноштици“ налази се у оквиру северне падине планине Дукат, на територији општине Босилеград, у атару села Црноштица, у дворишту цркве Свети Никола. Представник је некадашњих природних борових шума на овом простору.

Стабло црног бора (Pinus nigra Am.) импозантних је димензија, висине од 23 метра, прсног пречника од 1,35 m и пречника крошње од око 18 m, и представља вредни елемент пејзажне структуре села Црноштица. Старости око 200 година, изванредних дендрометријских карактеристика, правилног хабитуса и широке крошње, доминира у простору као вредни примерак своје врсте.

Укупна површина заштићеног подручја износи 2,68 ари, са установљеним режимом заштите трећег степена. Управљање заштићеним подручјем је поверено ЈП „Србијашуме“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.