Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O заштити влажних станишта на простору југоисточне Србије

Светски дан заштите влажних станишта, на националном нивоу, први пут ове године организован је у Нишу како би се скренула пажња јавности на вредности и потребу заштите влажних станишта и на територији југоисточне Србије. Овим поводом Завод за заштиту природе Србије организовао је тематску панел презентацију 02. фебруара у амфитеатру Департмана за биологију и екологију ПМФ-а, Универзитет у Нишу, у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе.

Отварањем врата Универзитета омогућено је да се глас и позив за активно учешће у очувању влажних подручја упути студентима, као генерацији која ће ускоро преузети део одговорности за управљање и очување влажних подручја. Такође, и са циљем да се придружимо светској иницијативи ширења мреже младих укључених у акције заштите влажних станишта, која се одвија под слоганом „Влажна станишта за будућност“.

Скуп је отворио Горан Секулић, помоћник директора Завода за заштиту природе Србије, истакавши да је угроженост влажних станишта и њихово нестајање опште присутна појава и да су само неке од последица смањење приступа пијаћим водама, могућности контроле поплава и губитак биодиверзитета, као и да је један од начина њиховог очувања заштита кроз програме рационалног и одрживог управљања и коришћења.

О програму имплементације Светске конвенције о влажним подручјима, која је усвојена у иранском граду Рамсару 1971. године и активностима проглашења и стављања влажних станишта у Србији на Листу влажних подручја од међународног значаја, говорио је Никола Стојнић, помоћник директора Покрајинског завода за заштиту природе, закључивши да су многа влажна станишта уништена, нарушена и загађена и да је стога важна заштита свих подручја овог типа.

Програме едукације и ширења свести јавности, као један од битних услова за заштиту влажних подручја, истакао је у оквиру поздравне речи проф. др. Перица Васиљевић, управник Департмана за екологију и биологију ПМФ-а у Нишу, који је рекао и да у том циљу Департман у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије организује популарана предавања, изложбе и тематске промоције о стању и потреби заштите природе.

Значај влажних станишта и програмске оквире деловања Рамсарске конвеницје учесницима скупа представила је Драгана Недељковић, стручни сарадник Завода, РЈ у Нишу. Драгана Недељковић је кроз тематску презентацију представила основне функције влажних подручја и узроке нестајања ових станишта као што је исушивање и претварање у пољопривредно или грађевинско земљиште, итд.

Природне вредности значајних влажних станишта југоисточне Србије представио је Данко Јовић, в.д. руководилац РЈ у Нишу, Завода за заштиту природе Србије. Као најрепрезентативнија подручја овог типа по својим одликама биодиверзитета на подручју нишког округа, Данко Јовић је представио: Споменик природе „Лалиначка слатина“, Заштићено станиште „Бресничићка слатина“, Специјални резерват природе „Крупачко блато“, Предео изузетних одлика „Власина“ и влажна станишта у Парку природе „Стара планина“, као само нека од бројних влажних подручја овог региона.

Поред студената и професора, у раду скупа учествовали су и представници управљача заштићених подручја са простора нишког округа. Шира јавност била је упозната са порукама и презентацијама скупа преко прилога који су емитовани на нишким телевизијама (НТВ Нишка телевизија и РТВ Bellе Аmie).

Светски дан заштите влажних станишта више од десет година реализују републички и покрајински Завод за заштиту природе, у складу са програмским деловањем ресорног министарства на пољу имплементације Светске конвенције о влажним подручјима (Рамсарске конвенције).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.