Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Ка реализацији иницијативе за заштиту грлице и препелице

Фотографија - Звук птица

Иницијатива за обуставу лова и заштиту грлице и препелице у Србији окупила је све заинтересоване и надлежне субјекте на састанку, који је одржан 27. јануара 2015 у организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине. У раду састанка учествовали су, поред представника надлежног Министарства, представници Коалиције НВО Србије за заштиту птица, Управе за шуме, Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског секретаријата за животну средину и Покрајинског завода за заштиту природе.

На састанку је разматран предлог измене статуса заштите за грлице Streptopelia turtur и препелице Coturnix coturnix, као и измена Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи и Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, а на основу иницијативе за трајну заштиту од лова на грлице и препелице коју је поднела Коалиција НВО Србије за заштиту птица.

Учесници на састанку су овом приликом упознати са бројним активностима Коалиције невладиних организација, везано за заштиту птица и реализацију иницијативе за заштиту препелице и грлице. Током разговора дискутовало се о решавању проблема опадања бројности популације заштићених врста грлице и препелице, где се дошло до закључка да се усаглашавањем ставова свих заинтересованих страна може допринети решавању измене статуса, односно увођењу трајне заштите за грлице Streptopelia turtur и препелице Coturnix coturnix.

На састанку је договорено да Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе доставе предлоге за измену статуса заштите појединих врста, на основу процене угрожености (националне и међународне црвене листе) и обавеза из потврђених међународних уговора, и да Министарство – Сектор за заштиту животне средине и Управа за шуме заједнички учествују у разматрању измена Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста дивљачи и Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива.

У наредном периоду биће организован нови интерсекторски састанак, како би се даље конкретно разматрало чињенично стање и обавеза свих надлежних институција, с циљем успостављања трајног дијалога са организацијама цивилног друштва и доношења измена статуса заштите појединих врста у Републици Србији.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.