Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Пребројане птице на Западној Морави

У оквиру акције бројања птица водених станишта током јануара 2015. године која је део Међународног пописа водених птица (IWC), обављено је пребројавање птица на Западној Морави, у којем је учествовао и Завод за заштиту природе Србије. На целом току Западне Мораве забележено је укупно 3862 јединке у оквиру 25 врста птица водених станишта.

Циљ овог пописа је утврђивање величине и динамике популација врста ове групе птица, које је основа стандардизованог мониторинга. Добијени резултати су драгоцени, јер доприносе утврђивању стања орнитофауне на овом, за очување биодиверзитета значајном подручју. Ово тим пре, што се са редовним бројањем птица на влажним стаништима дуж тока Западне Мораве започело у скоријем периоду.

Редовни зимски цензус птица водених станишта на рекама и стајаћим водама у Србији почео је да се спроводи од 1988. године, али углавном на делу Дунава који пролази кроз Србију. Водена станишта ван Подунавља су до пре десетак година само спорадично била предмет овог мониторинга. На Западној Морави, бројање птица водених станишта први пут је спроведено у јануару 2005. године, када је обиђена деоница од Краљева до Чачка. Том приликом птице су бројане у два типа станишта: на акумулацији Међувршје и низводно на току реке до Краљева. Укупна бројност птица износила је 1355 јединки на акумулацији Међувршје и 1234 јединке на току реке до Краљева у оквиру 21 врсте.

Након више година успостављено је редовно и детаљно праћење птица водених станишта у оквиру програма зимског бројања. Од јануара 2012. године сваког се јануара обилази цео ток Западне Мораве у дужини од 210 km, од Пожеге до Сталаћа.

Од укупно 3862 јединке у оквиру 25 врста птица водених станишта колико је забележено у последњем бројању, најбројније врсте на Западној Морави су патке глувара Anas platyrhynchos и крџа Anas crecca, као и велики вранац Phalacrocorax carbo. Ове врсте чине око 81% свих јединки избројаних у току јануара на Западној Морави.

Узводно од Врњачке бање ка Краљеву и Чачку расте број птица водених станишта. Низводно од овог дела тока бележи се драстично мања бројност птица услед бројних угрожавајућих фактора, као што су измена станишта, коме је значајно допринела и прошлогодишња поплава, али и узнемиравање током зимског периода, велики ловни притисак и криволов. Свакако да угрожавајућих фактора има и дуж тока реке између Чачка и Краљева, али у мањој мери у односу на наведени део тока низводно од Врњачке бање. Посебно је речни ток изменила поплава која је имала разорни карактер и последице тога су снажно изражене, што је свакако утицало и на смањење бројности птица водених станишта у односу на претходне године и на овој деоници.

У реализацији бројања птица на Западној Морави учествовали су орнитолози Завода за заштиту природе Србије, орнитолози Краљевачког академског природњачког друштва „Балкан“ из Краљева, као и чланови Друштва за заштиту и проучавање птица Србије које координира читаву акцију.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.