Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Погубне последице невремена по шуме Парка природе Стара планина

Елементарна непогода у виду ледолома, ледоизвала, снеголома и снегоизвала, која је захватила источни део Републике Србије током зиме 2014/2015. године, нанела је огромне штете шумском фонду и на подручју Парка природе „Стара планина“. Завод за заштиту природе Србије је 9. фебруара 2015. године извршио стручни надзор на подручју овог природног добра, и то Газдинских јединица „Заглавак II“, „Шашка – Студена – Селачка Река“ и „Вршка чука – Бабајона – Трећи врх“. Том приликом су констатоване озбиљне и тешке последице, које је природна непогода оставила по четинарски и лишћарски шумски екосистем.

На терену су уочене, више него очигледне, последице ледених и снежних наслага на крошњама и деблима четинарских и лишћарских врста дрвећа, као и на жбунастој вегетацији. На површинама под шумама оне се манифестују у виду ледолома, ледоизвала, као и савијања стабала због огромне тежине леда који је оковао крошње. Дрвеће и жбуње притиснуто је слојевима снега и ледених наслага чак десетоструко ширим од дебљине самих грана. Услед овог терета, често је долазило до појаве изваљивања и прелома.

На подручју ГЈ „Заглавак II“ највеће штете су претрпеле шуме црног и белог бора. Штете борових састојина старих и преко 30 година огледају се у виду масовног изваљивања из корена, као и прелома дебала. У 24. одељењу газдинске јединице констатована је појава ледоизвала које су захватиле борову састојину у доњем делу једне стране, док су потпуно изостале на истој експозицији, али на вишој надморској висини.

На подручју ГЈ „Вршка чука – Бабајона – Трећи врх“ су лишћарске шуме. У 69. одељењу ове газдинске јединице скоро сва дрвенаста и жбунаста вегетација је претрпела огромне штете у виду прелома, потпуног ломљења крошње и савијања жбунасте вегетације.

На подручју ГЈ „Шашка – Студена – Селачка река“ констатоване су ледо и снего - извале букових стабала, у појасу поред потока. Ова појава се не констатује у вишим деловима букових шума. Ледоизвала и ледолома нема на истом локалитету, али на супротној експозицији (са друге стране наведеног потока), где се налази подигнута црноборова састојина. Изузетно неприступачан терен, услед снежних наноса, спречио је стручњаке да утврде стање и стекну увид у штете од леда на подручју газдинске јединице, на којем управљач заштићеног природног добра планира чисту сечу (8,52 ha).

Последице ове ледене и снежне непогоде се оцењују као изузетно тешке, али се оне, због отежане проходности терена, још увек не могу до краја сагледати. Изломљеном, изваљеном и оштећеном дрвећу четинара прети најезда поткорњака, уколико се на време не изврше санације наведених жаришта.

Услед тешких последица невремена и великих штета које су нанете природним вредностима, као и због утицаја на целокупан екосистем, прописана је прва мера санације у наведеним четинарским, а потом и у лишћарским шумама, како би се спасиле неоштећене површине под четинарским шумама од најезде поткорњака и гљива. При том, биће неопходна сва доступна помоћ и подршка управљачу Парка природе „Стара планина“, Јавном предузећу „Србијашуме“, како би се изборио са последицама деловања сила природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.