Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Објављена монографија Завода посвећена Власинском језеру

Завод за заштиту природе Србије објавио је стручно-научну монографију „Предео изузетних одлика Власина“. Издавање публикације је иницирало и подржало Јавно предузеће „Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица“, управљач заштићеним подручјем, са којим Завод успешно сарађује дуги низ година на плану управљања овим природним добром.

Предео изузетних одлика „Власина“ заштићен је 2006. године на основу Студије Завода као стручно-документационе основе заштите, и категорисан као природно добро I категорије, односно заштићено подручје од националног значаја. Годину дана касније, Власина је уврштена на листу међународно значајних влажних подручја, тзв. рамсарских подручја, а затим издвојена за међународно значајно подручје за птице, међународно значајно подручје за биљке, као и Емералд подручје.

Издање посвећено Власини обухвата осам поглавља којa документовано представљају природне вредности „Власине“, и описују основне вредности, географски положај, геоморфолошке карактеристике, геолошке и хидролошке карактеристике, хидрографске и хидролошке карактеристике, флору и вегетацију, фауну, као и становништво, културну баштину и традицију Власине. Поред тога, монографија о Власини пружа детаљније информације о концепту заштите овог подручја, утврђеним режимима и мерама заштите које су прописане како би се очувале темељне вредности овог национално значајног добра, и бројним активностима управљача, Дирекције за грађевинско земљиште и путеве општине Сурдулица.

Монографија о Пределу изузетних одлика „Власина“ штампана је двојезично, на српском и енглеском језику, и богато илустрована фотографијама које дочаравају пејзажну атрактивност и богатство живог света Власине.

„Власина, то није никаква тајна, није обично место. Њу су одмах заволели сви који су је једном видели. Умилна, тиха и пречиста, нарочито лети, позива на дружење, на опојну песму птица које су се сместиле у срцу ове прелепе, очаравајуће југоисточне лепотице“, каже се у уводу најновије публикације Завода, која својим страницама води читаоца у обилазак чаробних предела Власине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.