Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Промоција стручних издања Завода монографије „Белоглави суп“ и публикације „Биљке од међународног значаја у флори Србије“

Завод за заштиту природе Србије представиће научну монографију “Белоглави суп”, аутора Братислава Грубача и публикацију “Биљке од међународног значаја у флори Србије”, уредника Верице Стојановић, у амбијенту изложбене поставке фотографија “Природа Србије - 2014”, у уторак 10. марта 2015. године са почетком у 13:00, у галеријском простору Установе културе “Пароброд” (Капетан Мишина 6а, Београд).

Монографија “Белоглави суп“ даје целовити приказ биологије, екологије, дистрибуције и заштите белоглавог супа у свету, са детаљним освртом на стање у Европи и на Балканском полуострву. Не само да је аутор прецизно приказао животну историју белоглавог супа, већ је то урадио и у стилу искусног писца, који је сирове податке из стручних и научних чланака преточио у лако разумљив текст за сваког читаоца. Књига „Белоглави суп“ може да послужи и почетницима на пољу истраживања ове врсте (и птица грабљивица уопште), али и искуснијим стручним и научним радницима, као један незаменљив извор информација и приказ тренутног познавања биологије врсте у свету. Финална верзија књиге има 127 висококвалитетних фотографија (65 ауторових), које надопуњују текст и приказују начин живота и проблематику заштите белоглавих супова. Посебан допринос су и две оригиналне карте распрострањења врсте у Европи и свету, засноване на новијим публикацијама, али и на необјављеним подацима ауторових колега, и зато вероватно представљају најдетаљнији приказ дистрибуције белоглавог супа. Два поглавља, „Фактори угрожавања и проблеми заштите“ и „Заштита“ дају књизи елемент који подупире данашње међународне напоре за очување белоглавог супа. За очекивање је да ће књига инспирисати генерације садашњих и будућих орнитолога и љубитеља птица да се „ухвате у коштац“ са теренским радом на популацијској екологији и заштити угрожених врста птица” (из рецензије др Методије Веловски).

Публикација “Биљке од међународног значаја у флори Србији” сваку биљку од међународног значаја (биљка која се налази на неком од четири међународна прописа: Директива о стаништима, Конвенција о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта, Конвенција о међународној трговини угроженим врстама дивље фауне и флоре и EU уредба о заштити дивље фауне и флоре и регулисању њихове трговине), приказује кроз кратак опис њене биологије и екологије, препознавања, фактора угрожавања и дистрибуције. Текстуални део прати фотографија и цртеж врсте са картом распрострањења. Укупно је приказано 70 врста биљака и један род. Публикација је намењена ботаничарима да их мотивише да истраживању ових врста посвете више пажње, као и свим корисницима и заинтересованим странама за заштиту ових биљака, како би проширили сазнања о биљкама које расту у њиховој околини, а о чијем очувању посебно брине Европа. Књига је и једна врста приручника за лакше распознавање врста на терену, који има за циљ да сваког заинтересованог упозна са постулатима система Natura 2000, циљем, функционисањем и обавезама Србије према EU на овом пољу (из предговора уредника).

Изложба фотографија „Природа Србије 2014“ биће изложена у галеријском простору Установе културе „Пароброд“ у Београду у периоду од 10. марта до 17. марта 2015. године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.