Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом обележавања Светског дана вода

Дан вода обележава се у целом свету 22. марта, под слоганом ВОДА И OДРЖИВИ РАЗВОЈ.

Као допринос овој светској иницијативи Завод за заштиту природе Србије, НВО „Амбасадори одрживог развоја и заштите животне средине“, ЈП „Ада циганлија“ и Удружење спасилаца на води Србије, за ученике „еко школа“, у недељу 22. марта организују тематске радионице на Ади циганлији. Представници Завода, овом приликом, учеснике акције одвешће до локалитета заштићених станишта малог вранцa и гљиве Myriostoma coliforme на Ади, како би представили значај воде за опстанак ових ректих и угрожених врста. Док ће представници Радне Јединице Завода у Нишу, 23. марта у сарадњи са ЈКП „Наиссус“ организовати образовну акцију за ученике нишких школа.

Вода иако природни елемент у коме је живот настао и који значи живот, није свима у свету подједнако доступна. Вода покрива 71% Земљине површине, међутим, пијаћа вода чини само 2,5% свих водних ресурса који се константно смањују због загађења и лошег газдовања. Иако се дуго веровало да је вода неисцрпан ресурс због њене обновљивости, криза воде постаје светски проблем и реалност.

На територији Србије постоји више хиљада водотока чија укупна дужина износи 65 980 km. Падавине, као један од најзначајнијих фактора водних ресурса, веома су неравномерно распоређене, како по простору тако и по времену. Тако да се у последњим годинама сурећемо са изазовом да кроз одрживо управљање речним токовима и превентивне заштитне мере регулишемо последице преобилних падавина. Основни ресурс за снабдевање становништва и индустрије водом у Србији су подземне воде које у укупном водоснабдевању учествују са преко 90%. Међутим, нису у довољној мери искориштене и углавном се нерационално троше.

У крајевима који оскудевају употребљивим подземним водама све више се користе речне воде, односно вода из вештачких језера – акумулација. Са аспекта заштите воде као природног ресурса, посебна пажња се у Србији придаје заштити водених токова и обалног подручја, влажних и забарених површина, заслањених терена, природних језера и бара.

Водно природно наслеђе (хидролошко наслеђе) у Србији се штити као природно добро дуже од 50 година, а објекти се бирају тако да представљају све типове водних појава. Површинске воде такође имају бројне појаве, које су заштићене. Најзначајнији и најлепши међу њима су веома познати, као што су на пример: слапови Сопотнице, Слано Копово и многи други.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.