Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Hатура 2000 у Србији

У Заводу за заштиту природе Србије средином марта реализована је радионица на тему „Колико нам је позната прича о Natura 2000“ за представнике заинтересованих страна за заштиту прирде. Радионица је представљала финални корак у реализацији пројекта „Биљке од међународног значаја у флори Србије“, у оквиру кога су урађени постер и публикација под истим називом.

Будући да је главни резултат Пројекта везан за биљне врсте и то посебно биљке за које је потребно одредити Natura 2000 подручја, радионица је одржана у циљу да се управљачима заштићених подручја, органима локалне самоуправе, невладиним организацијама, корисницима или власницима земљишта, потенцијалним управљачима Natura 2000 подручја представе сазанања о врстама биљака које расту у њиховом окружењу.

У уводном делу радионице одржане су тематске презентације:

- Презентацију пројекта „Биљке од међународног значаја у флори Србије“ одржала је мр Верица Стојановић, стручни сарадник Завод за заштиту природе Србије.

- Примере праксе у успостављању Натура подручја Републике Хрватске путем скајп конференције у презентацији „Припреме за проглашење и управљање Natura 2000 у Хрватској“, представила је Ивана Плавац, руководилац одсека за еколошку мрежу у Државном заводу за заштиту природе Хрватске.

- Искуства управљача заштићеним подручјима на пољу Natura 2000 код нас са презентацијом на тему „Natura 2000 у Овчарско-кабларској клисури“ представио је Урош Пантовић, биолог у заштићеном подручју ПИО „Овчарско кабларска клисура“,

- Док је презентацију „Како до Натуре? Улога НВО у Србији“ одржао Милош Поповић, биолог Удружења за одрживи развој и очување природних станишта Србије (“ХабиПрот”).

Кроз рад по групама на тему „Дијалогом и сарадњом ка Natura 2000 мрежи у Србији“, који је водила Душка Димовић директорка WWF програма у Србији око четрдесет учесника радионице дискутовало je о томе зашто Србија још није отпочела процес проглашења Natura подручја, који су проблеми а каква су решења.

У циљу наставка сарадње на прикупљању података о стаништима међународно занчајних биљних врста у Србији и успостављања Natura подручја сваки учесник радионице је добио примерак књиге и постера „Биљке од међународног значаја у Србији“

Пројекат „Биљке од међународног значаја у флори Србије“, je финансиран и реализован у оквиру међународног пројекта „NatuRegio_Balkans“ који спроводи фондација Alfred Topfer (Alfred Toepfer Stiftung F.V.S.), у сарадњи са Alfred Topfer академијом за заштиту природе (NNA - Alfred Toepfer Akademie für Naturschutz), уз финансијску подршку Немачке фондације за животну средину DBU - Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, www.dbu.de и Фондацију Heidehof (Die Heidehof Stiftung, www.heidehof-stiftung.de).

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.