Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Оглашена јавна расправа нових подручја

На јавној расправи заштита резервата „Сува планина“, „Зеленика“, „Изнад Таталије“, „Тесне јаруге“ и Споменика природе „Долина потока Бигар“

Министарство пољопривреде и заштите животне средине огласило је јавни увид и јавну расправу на предлог уредби и студија заштите специјалних резервата природе „Сува планина“, „Зеленика, „Изнад Таталије“, „Тесне јаруге“ и Споменика природе „Долина потока бигар“.

Јавни увид у предлоге уредби о проглашењу СРП „Сува планина“, СРП „Зеленика“, СРП „Изнад Таталије“, СРП „Тесне Јаруге“ и СП „Долина потока Бигар“ и студије заштите са катографском документацијом ових подручја одржава се од 30. марта до 18. априла 2015. године (20 дана).

Свих пет предложених аката и студије заштите, у складу са чланом 43. став 4. Закона о заштити природе, биће изложени на увид јавности сваког радног дана од 11 до 14 часова у згради СИВ-a III у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1 (канцеларија 666, VI спрат), Нови Београд.

Поред тога предложена акта ће бити изложена на увид јавности сваког радног дана од 11 до 14 часова:

• у згради ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдинство „Ужице“, Николе Пашић број 40, Ужице, за СРП „Зеленика“, СРП „Изнад Таталије“, СРП „Тесне Јаруге“;

• у згради ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдинство „Тимочке шуме“, Бољевац, Шумска управа Књажевац, Цара Душана 28, Књажевац, за СП „Долина потока Бигар“;

• у згради ЈП „Србијашуме“ – Шумско газдинство „Ниш“, Првомајска 46, Ниш за СРП „Сува планина“.

Јавне расправе о предлозима уредбе и студијама заштите биће одржане:

- о Предлогу уредбе о проглашењу СРП „Сува планина“ и студије заштите 20. 04. 2015. године са почетком у 12,00 часова у Градској управи Града Ниша, улица 7 јули 2, Ниш;

- о Предлогу уредбе о проглашењу СРП „Зеленика“, СРП „Изнад Таталије“, СРП „Тесне Јаруге“ и СП „Долина потока Бигар“ и студије заштите 22. 04. 2015. године, са почетком у 12,00 часова у згради Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“ Београд, Булевар Михајла Пупина 113, 11070 Нови Београд.

Примедбе на предложена акта поменутих подручја могу се доставити у писаној форми Министарству пољопривреде и заштите животне средине, најкасније до 18. 04. 2015. Предложена акта о заштити доступна су и на званичној интернет адреси Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.