Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Покренута кампања против тровања птица грабљивица

Водеће организације за заштиту природе у Србији позивају на одговорно коришћење пестицида у природи

WWF – Светски фонд за природу покренуо је кампању за одговорно коришћење пестицида у природи под називом „Чујте и не трујте! Орао пао”. Кампања ће бити реализована уз подршку Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, а у сарадњи с Покрајинским заводом за заштиту природе, Заводом за заштиту природе Србије, Друштвом за заштиту и проучавање птица Србије и ЈП „Војводинашуме”.

Повод за ову иницијативу су све чешћа тровања строго заштићених животиња као последица тровања пестицидима. Жртве нису само „непожељне” животиње већ у великој мери и угрожене и ретке врсте, попут орла белорепана, али и домаће животиње.

Резултати мониторинга WWF – Светског фонда за природу из 2014, на подручју Специјалног резервата природе „Горње Подунавље” регистровали су 22 гнездећа пара строго заштићеног орла белорепана. Исте године у околини овог заштићеног подручја пронађено је 11 мртвих птица. Осам птица је угинуло од тровања пестицидом који садржи карбофуран. – У оквиру пројекта заштите Европског Амазона, WWF заједно с партнерским организацијама ради на заштити орла белорепана у резервату „Горње Подунавље“. Годишњи прираштај је око 50 птица белорепана у читавој Србији, од тога само 5 достигне полну зрелост и доживи период репродукције. Уколико је само током прошле године отровано осам птица, то представља страшан губитак за популацију ове строго заштићене врсте.. Jедна од мера његове заштите у оквиру пројекта је хранилиште у близини села Свилојево. Неопходно је хитно зауставити тровање, јер је живот сваке птице драгоцен. Од последица тровања страдају и остале животиње, а неправилна употреба пестицида има негативан утицај и на здравље људи – изјавила је Соња Бађура из WWF програма у Србији.

Тровање које доводи до фаталног исхода код строго заштићених врста је кривично дело, за које су законом предвиђене високе новчане, али и затвроске казне! – Када су у питању случајеви тровања ретких и Законом заштићених животиња, потребна је брза и координирана реакција надлежних институција. Покрајинска инспекција сарађује са полицијом, али и са удружењима за заштиту природе – саопштио је др Слободан Пузовић, покрајински секретар за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине. Он је такође истакао: – Покрајински секретаријат заједно с Покрајинским заводом за заштиту природе, управљачима заштићених подручја и другим партнерима годинама развија мрежу наменских хранилишта за ретке врсте птица грабљивица у Војводини.

Једна од битних компоненти ове кампање је и рад с полицијом и тужилаштвима, у коме ће учествовати све партнерске организације, али и представници других заинтересованих страна на подручјима на којима је забележено највише случајева тровања. – Пестициди се у Србији употребљавају у све већој количини. Што их шири круг људи користи, то су чешће погрешне употребе и злоупотребе, због којих су последице по људско здравље, природу, ресурсе које свакодневно користимо, а посебно по живи свет све веће. Тровање дивљих животиња је само мали, једва видљиви део кобних учинака хемикалија које се користе у пољопривреди. Апсурдно је да је већ сада сигурно да то има тешке последице на неке заштићене врсте, за које смо се деценијама уназад трудили да их заштитимо од разних угрожавања – сматра Марко Туцаков, орнитолог у Покрајинском заводу за заштиту природе.

Ради подизања свести јавности о одговорном коришћењу пестицида, биће организоване и трибине за ширу јавност у околини резервата „Горње Подунавље“. Како би и они најмлађи били упознати са овим проблемом, осмишљен је и интерактивни час биологије за ученике основних школа посвећен заштити орла белорепана.

У оквиру кампање „Чујте и не трујте! Орао пао” активиран је телефон за пријављеивање случајева угинућа дивљих животиња. Све случајеве угинућа пријавите на број телефона: 063 153 83 85 након чега ће информације о њима бити прослеђене службама надлежним да реагују.

Сви материјали за медије су доступни на следећем линку: http://bit.ly/1ICywEV

О орлу белорепану:

Орао белорепан (Haliaeetus albicilla) највецћа је птица грабљивица у сливу Дунава. Налази се на самом врху ланца исхране, тако да његово станиште мора да буде у добром стању и да нуди велике количине безбедне хране како би популација ове врсте расла. На читавој територији Србије је регистровано око 120 гнездећих парова орла белорепана. Једино непрекидне мере активне заштите могу да обезбеде његов опстанак у сложеном сплету односа у природним стаништима. Те мере, према свим акционим плановима заштите белорепана, подразумевају пре свега спречавање тровања.

Више информација:

Александра Стаменковић, WWF Communications Officer, e-mail: astamenkovic@wwfdcp.org,

m: +381 69 103 0260 t: 011 33 49 479.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.