Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржана јавна расправа поводом предлога уредбе о проглашењу СРП „Сува планина“

Студија заштите и Предлог уредбе о проглашењу СРП „Сува планина“ били су изложени на увид јавности у периоду од 30. марта до 18. априла 2015. године. Дана 20. априла одржана је и јавна распарава тим поводом у Градској управи Града Ниша.

Поред представника Завода и Министарства, расправи су присуствовали и представници будућег Управљача, ЈП „Србијашуме“ и Града Ниша. Током јавне расправе није било примедби на Предлог уредбе о проглашењу СРП „Сува планина“. Садржај Студије и темељне вредности Суве планине презентовала је Драгана Недељковић, стручни сарадник Завода.

Специјални резерват природе „Сува планина“ простире се на површини од 18 116 hа 69 a 57 m². Сува планина по својим морфолошким обележјима представља упечатљив и лако препознатљив масив. Одликују је линијски правац пружања, изразито стрме стране, које се од околног терена издижу и преко 800 m и прилично заравњено теме. Њен гребен је приличне дужине, али истовремено и врло узан (до неколико километара) те је лако препознатљив међу околним планинама балканске Србије. Ово подручје ризница је изузетних геолошких, геоморфолошких, биолошких, историјских и естетских вредности. Посебну вредност представља специфичан крашки рељеф са врло стрмим падинама, дубоким јамама и многобројним облицима краса. СРП „Сува планина“ представља један од центара биодиверзитета источне Србије. Одликује се изузетним флористичким и фаунистичким диверзитетом који се очитује великим бројем врста, значајно учешће у том броју чине ендемичне, реликтне, строго заштићене и заштићене врсте биљака и животиња.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.