Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Завршена јавна расправа за четири заштићена подручја

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије и ЈП „Србијашуме“, 22.4.2015. у просторијама Генералне дирекције ЈП „Србијашуме“ одржана је јавна расправа о студијама заштите и акту о заштити четири заштићена подручја, специјалних резервата природе „Зеленика“, „Изнад Таталије“, „Тесне јаруге“ и Споменика природе „Долина потока Бигар“.

Ова јавна расправа уследила је након што је Министарство пољопривреде и заштите животне средине огласило јавни увид у трајању од двадесет дана на предлог уредби и студија заштите са картографском документацијом ових подручја, и омогућило да заинтересовани грађани дају своје мишљење, примедбе и сугестије.

Предложени акти и студије заштите, у складу са чланом 43. став 4. Закона о заштити природе, били су изложени на увид јавности у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода, у седишту ЈП „Србијашуме“, као и у просторијама ЈП „Србијашуме“ ШГ„Ужице“, ЈП „Србијашуме“ ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац, ШУ Књажевац, а нацрти уредби били су доступни и на Интернет презентацији ЈП „Србијашуме“.

Спроведени јавни увид био је прилика за грађане да се укључе у поступак успостављања заштите четири природна добра, и да својим активним учешћем допринесу успешнијој заштити, истакли су представниц Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Након што је отворена расправа, Сава Симић, стручни сарадник Завода, представио је природне вредности Споменика природе „Долина потока Бигар“. Завод је, у складу са Законом о заштити природе, извршио ревизију студије заштите овог природног добра, које је први пут заштићено 1981. године као морфохидролошки природни споменик. Споменик природе „Долина потока Бигар“ предлаже се за заштиту као заштићено подручје II категорије, односно подручје од великог значаја, у проширеним границама у односу на ранију заштиту, на површини од 26 хектара. Излагањем стручњака, али и атрактивним фотографијама у презентацији, упечатљиво је представљен значај заштите највеће бигрене акумулације у Србији, долине потока који је и данас бигротворан. Предеону атрактивност долине потока Бигар употпуњују манастир Светог Онуфрија Великог из XIV века и остаци од 13 старих воденица постављених на дужини од 1200 метара водотока, истакао је овом приликом Сава Симић. За управљачa предложено је ЈП „Србијашуме“ ШГ „Тимочке шуме“, Бољевац.

Стручни сарадник Завода Владимир Николић представио је, затим, студије заштите три шумска резервата предложена за специјалне резервате природе: „Тесне јаруге“, „Изнад Таталије“ и „Зеленика“. Ови резервати, који су раније били заштићени као строги природни резервати, налазе се на западу Србије, на планини Јелова Гора.

Специјални резерват природе „Изнад Таталије“ представља букову шуму прекривену различитим врстама тресетних маховина и других врста тресетница. Вредност овог тресетног подручја употпуњује присуство обичне и маљаве брезе, бореалног реликта, на ободу тресетне површине. Специјални резерват природе „Изнад Таталије“ ставља се под заштиту како би се очувало станиште аутохтоне заједнице реликтне врсте зеленике у подспрату изворне састојине планинске букве. Ревизијом студије заштите смањена је површина заштићеног подручја на 0,80 ha. „Зеленика“ се проглашава специјалним резерватом природе како би се очувала изворна заједница шуме планинске букве са зелеником. Жбунаста биљна врста зеленика (Ilex aquifolium) представља реликтну врсту која је у Србији ретка и угрожена. На основу извршене ревизије студије заштите, повећана је површина заштићеног подручја на 0,45 ha.

Специјални резервати природе „Тесне јаруге“, „Изнад Таталије“ и „Зеленика“ нацртима уредби проглашавају се заштићеним подручјима II категорије, регионалног, односно великог значаја. За управљаче ових заштићених подручја предложено је ЈП „Србијашуме“ ШГ„Ужице“. Нацрте уредби о сва четири заштићена подручја представила је Маријана Новаковић из Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Након тога, отворена је дискусија о предложеним документима, а нарочито, о предложеним мерама заштите. Стручњак Завода истакао је неопходност прописивања мера заштите које ће обезбедити очување природних вредности поменутих добара и спречити негативни утицај евентуалних активности човека у овим заштићеним подручјима, као у случају потока Бигар, где су очување и заштита хидролошких вредности примарни циљ заштите. Гордана Јанчић, заменик директора Сектора за шумарство и заштиту животне средине, допунила је расправу сугестијама на основу искуства и рада ЈП „Србијашуме“ као досадашњег управљача ових добара.

На основу одржане расправе, изнетих сугестија и сагледаних аспеката заштите, договорено је да се оне заједнички усагласе, и у року од 15 дана уграде у документа која ће бити предата на коначно усвајање.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.