Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан семинар „Јачање заштите природе у планирању у југоисточној Европи“

У организацији Завода за заштиту природе Републике Словеније и IUCN-а у периоду од 19-24. априла одржан је семинар „Јачање заштите природе у планирању у југоисточној Европи, размена знања и искустава и представљање локалне експертизе“ у оквиру пројекта размене знања и кадрова између институција које се баве заштитом природе на подручју земаља бивше СФРЈ и Албаније. Теоријски део програма је реализован у просторијама централе Завода, регионалној јединици Љубљана, а теренски обиласци на простору заштићеног парка „Тиволи“ и Ново Место – Бела Крајина.

Овом приликом домаћини скупа представили су принципе рада Завода у Словенији и послове у области заштите природе и Natura 2000 мреже. Обиласком терена учесници Скупа имали су прилику да упознају праксу заштите у Словенији. Приликом теренског обиласка парка Тиволи, приказано је присуство различитих флористичких и фаунистичких врста међу којима и једини представник свог рода Pseudostellaria europaea, која успева у Европи, а налази се и у појединим деловимa Словеније, као и пример започетих активности ревитализациje шума оштећених ледом у 2014. и 2015. години. Док је у оквиру обиласка Саве представљен поступак изградње хидроелектрана на примеру ХЕ „Брежице“, и на терену Беле Крајине реализација пројекта ревитализације малих језера - влажних станишта у карсту.

У раду семинара учествовали су стручни сарадници Завода Мила Ристић и Саша Бранковић

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.