Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићено станиште „Велико блато“ на јавној расправи

За још једно заштићено подручје у Београду у току је поступак успостављања заштите, након чега ће природна баштина престонице бити богатија за ново заштићено природно добро. Секретаријат за заштиту животне средине града Београда огласио је јавни увид и утврдио термин јавне расправе о предлогу акта о проглашењу заштите станишта, као и Студији заштите „Велико блато“ у Београду, на територији градске општине Палилула.

Јавни увид на предлог акта о проглашењу заштите станишта и Студије заштите „Велико блато“ започео је 11. маја и трајаће све до 5. јуна 2015, до када грађани могу слати своје примедбе и предлоге у вези с предложеним документима за заштиту овог подручја. Јавни увид је организован сваког радног дана од 11 до 14 часова, у згради Градске управе града Београда (Ул. 27. марта 43-45, канц. 502, V спрат).

Јавна расправа о предлогу акта о проглашењу заштите станишта и Студије заштите „Велико блато“ биће одржана 5. јуна 2015. са почетком у 12 часова у просторијама Градске управе града Београда (Ул. 27. марта 43-45, сала 503, V спрат).

Једно од београдских језера Велико блато налази се на територији општине Палилула, између приградских насеља Борче и Овче. Смештено у појасу трске и влажних ливада, одликује се дивљом флором и фауном богатом за градске услове. У појасу вегетације која окружује ово влажно станиште, стручњаци су пронашли вредне представнике дивљег биљног и животињског света, међу којима и две врсте орхидеје, строго заштићене врсте. Орхидеје Orchis palustris Jacq. (барски велики каћунак) и Epipactis palustris (L.) Cr. (барска калужђарка), у Београду могу се наћи само на Великом блату и представљају изузетну реткост у Граду. На подручју Србије њихова станишта су такође ретка, а популације угрожене услед сталних негативних утицаја. Поред присуства ретких и угрожених биљних врста, ово влажно станиште је значајно и за орнитофауну. Велико блато је део међународно значајног подручја за птице „Ушће Саве у Дунав“, а уједно је и једина гнездилишна колонија чапљи на ужем подручју Београда. Ове, и друге природне вредности које је Завод утврдио, биће на јавном увиду у оквиру Студије заштите, а затим презентоване на заказаној јавној расправи.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.