Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

O заштити животне средине и климатским променама у медијима на XI конференцији „Животна средина ка Европи“

Поводом обележавања Светског дана заштите животне средине у Београду је 05. јуна 2015. године одржана XI регионална конференција „Животна средина ка Европи EnE15 – ENV.net“ на тему „Хоризонтално законодавство: методе, стандарди и алати у области животне средине као изазов на путу ка EU“. Конференција је одржана у организацији удружења „Амбасадори одрживог развоја и заштите животне средине“ и Привредне коморе Србије, уз стручну подршку Завода за заштиту природе Србије и релевантних научних и стручних институција.

Овом приликом, представљено је 47 тематских радова, а посебан сегмент програма била је дискусија о моделима примене хоризонталне легислативе EU у области заштите животне средине у различите секторе, у циљу побољшања правне регулативе и процеса доношења одлука. Дискусија је била заснована на чињеници да бројна питања из области заштите животне средине захтевају хоризонтални приступ, као што су учешће јавности у доношењу одлука, укључивање животне средине у планирање и управљање производњом, вођење интегрисане политике производа, анализа утицаја на животну средину и др.

Посебно интересовање учесника изазвала је панел дискусија на тему „Медији у процесу животна средина ка EU“. У уводу панела изнети су резултати истраживања организатора Конфернције и Инстута за јавну политику о присутности тема о заштитити животне средине и климатским променама у нашим медијима. Као закључак овог истраживања изнет је податак да у последње три године присутност ових тема у медијима опада, односно да се о њима углавном говори када се дешавају инцидентне ситуације, као што је био случај прошлогодишњих поплава у земљи.

Трагање за одговором о узроцима оваквог третирања заштите животне средине и климатских промена у медијама настављено је као постконференцијска активност спровођењем анкете која је поставњена на линку http://feeserbia.com/programi/sta-vi-mislite/.

Завод за заштиту природе Србије у оквиру Конференције представио је активности на имплементацији EU стандарда у области заштите природе. У оквиру уводних обраћања учеснике је, у име Завода и директора Александра Драгишића, поздравио помоћник директора Горан Секулић указавши на значај припреме за успостављање европске мреже заштићених подручја Natura 2000 у Србији. Пример методе за одређивање подручја за ову европску мрежу презентовала је мр Верица Стојановић у пленарном предавању на тему „Биљке од међународног значаја у флори Србије – индикатoрске врсте за одређивање Natura 2000 подручја“.

У раду Конференције учествовало је око 150 представника научних и стручних институција и организација. Зборник радова XI конференеције „Животна средина ка Европи EnE15 – ENV.net“ доступан је на интернет презентацији удружења „Амбасадори одрживог развоја и заштите животне средине“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.