Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Започео јавни увид и заказана јавна расправа о заштити СРП „Пештерско поље“ и ПИО „Радан“

У оквиру поступка заштите, а у складу с Законом о заштити природе, 15. јуна 2015. године започео је јавни увид у предлоге докумената за заштиту два нова заштићена подручја, Специјалног резервата природе „Пештерско поље“ и Предела изузетних одлика „Радан“.

Предлог уредбе о проглашењу СРП „Пештерско поље“ и студије заштите са катографском документацијом, и Предлог уредбе о проглашењу ПИО „Радан“ и студије заштите са катографском документацијом биће на јавном увиду у периоду од 15. јуна до 4. јула 2015. године.

Предложена акта о заштити са пратећом документацијом грађанима ће бити доступна на увид сваког радног дана од 11 до 14 часова у згради СИВ-a III у Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Омладинских бригада 1 (канцеларија 666, VI спрат), Нови Београд. Такође, документација заштите за ПИО „Радан“ у згради ЈП „Србијашуме“ (ШГ „Топлица“, Вука Караџића бб, Куршумлија, и ШГ „Шуме“, Делиградска 1, Лесковац), а документација за СРП „Пештерско поље“ у згради Туритичке организације Сјеница, Трг Светозара Марковића бб, Сјеница.

Након обављеног јавног увида, биће одржане јавне расправе посвећене заштити ова два нова заштићена подручја, на којима ће бити сумиране примедбе и сугестије заинтересованих јавности.

За Предлог уредбе о проглашењу ПИО „Радан“ и студији заштите јавна расправа заказана је за 9. јул 2015. године са почетком у 12,00 часова, у згради општине Куршумлија (Пролетерских бригада бб, Куршумлија), а за Предлог уредбе о проглашењу СРП „Пештерско поље“ и студији заштите за 10. јул 2015.године, са почетком у 12,00 часова, у згради општине Сјеница (Краља Петра I бр. 1, Сјеница).

Примедбе на предложена акта (Предлог уредбе о проглашењу СРП „Пештерско поље“ и ПИО „Радан“ и студије заштите) могу се доставити у писаној форми Министарству пољопривреде и заштите животне средине најкасније до 5. 7. 2015. године.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.