Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Европска Црвена листа птица упозорава – 13% птица пред нестајањем

Европска комисија и међународна организација BirdLife International објавили су нову европску Црвену листу птица, према којој је 13 одсто европске фауне птица угрожено и прети им нестанак. За основне узроке оваквог стања европске орнитофауне, стручњаци истичу губитак и деградацију станишта, претварање природних станишта у пољопривредне површине и интензивирање пољопривреде, као и утицај климатских промена.

Од 533 оцењене врсте у Европи пред нестајањем је 67 врста, од чега је 10 критично угрожених, 18 врста птица има статус угрожених, а 39 осетљивих врста. Од 1800. године до данас у Европи је нестало шест врста, а од 2004. године за 29 врста подигнут је статус угрожености. (оне са статусом “мале забринутости” сада су “потенцијално угрожене” или “угрожене”). Он што је забрињавајуће, то је да врсте које су некада биле уобичајени део предела, неизоставни део природног окружења, сада постају реткост и европљани више немају прилике да, као раније, уживају у њима док бораве у природи.

Нова Европска црвена листа представља својеврстан позив на акцију за очување природе, истичу стручњаци. Иако најновија Црвена листа птица изражава постигнуте резултате у спашавању најређих врста птица од нестајања, и успешност предузетих мера да се зауставе и смање негативни утицаји на орнитофауну Европе, она речито указује на озбиљност проблема који представљају све већи изазов за очување птица, као што су деградација земљишта и климатске промене. „Ови проблеми захтевају много шири и дубљи одговор“, истиче Кристина Јеронимиду из организације BirdLife.

Међутим, захваљујући досадашњим мерама заштите, за 45 врста статус је промењен и померен на нижи степен угрожености. „Ови извештаји садрже неке од упозоравајућих статистичких података, али уједно указују на вредност добро усмераваних активности да се заштити биодиверзитет, од којег зависимо економски и друштвено, захваљујући услугама које пружа“, истакао је Кармену Вела, европски комесар за животну средину, рибарство и поморске политике. Он констатује да су ови резултати уједно основа да се изнађу начини за даље деловање. Нова Црвена листа птица, уједно је и фактор провере ефикасности и сврсисходности европске легислативе у овој области.

-Црвена листа представља основ за праћење стања биодиверзитета у будућности, и за управљање активностима на заштити, рекао је овим поводом Крег Хилтон-Тејлор из Глобалног програма за врсте IUCN. - Европска црвена листа птица јасно показује потребу за непрекидан опрез и спремност на предузимање акција како би се спречио губитак биодиверзитета у Европи- , констатује он.

Међу врстама које су означене као угроженe на Црвеној листи птица Европе, налазе се и врсте које обитавају у Србији, као што је мала лисаста гуска, црни орао (обе су малобројне и ретке зимовалице Србије), и врсте које су у Србији још увек са ознаком ловних врста, као што су грлица и риђоглава патка.

Више о овом на:

http://www.iucn.org/about/work/programmes/species/our_work/birds/?21429/Despite-conservation-successes-13-of-European-birds-still-at-risk-of-extinction

http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/european-red-list-birds-here

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.