Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Забрањен лов грлица у Србији

Правилником о изменама и допунама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста које је донело Министарство пољопривреде и заштите животне средине, проглашена је забрана лова на грлицу (Streptopelia turtur), до 31. марта 2017. године. Изменама и допунама Правилника продужава се заштита и пољскe јаребицe (Perdix perdix) на годину дана. Наиме, овим прописом „ради заштите и регулисања бројности популације пољске јаребице предузима се мера ловостаја ове заштићене врсте дивљачи до 31. марта 2016. године“.

Одлука о заштити грлице уследила је након вишегодишње иницијативе невладиних организација које се баве заштитом птица и стручних установа, Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода за заштиту природе АП Војводине, и представља израз разумевања надлежног државног органа за проблеме у заштити орнитофауне и биодиверзитета Србије на које се више година указује.

Иницијатива за заштиту препелице и грлице први пут је покренута још 2002. године као реакција на афере шверца птица из Србије. Невладине организације за заштиту птица су од тада покушавале да издејствују заштиту ове две врсте, уз подршку стручних установа Завода за заштиту природе Србије и Покрајинског завода који су се залагали за озбиљније и систематично разматрање проблема везаних за очување ове две врсте. У протекле две године, невладин сектор са иницијативом за заштиту грлице и препелице окупио је 51 невладину организацију, који су се заложили за заустављање угрожавања популација ове две птичје врсте.

Међутим, иницијатива за заштиту грлице и препелице само је делимично остварена, с обзиром да је донетим Правилником о изменама и допунама Правилника о проглашавању ловостајем заштићених врста, изосталa строжа заштита препелице. Биће неопходно да се даље разматра и тај део захтева и покрене поступак за ревидирање статуса препелице у Србији, с обзиром да се начин коришћења препелице као природног ресурса не може сматрати одрживим, као и да је питање заштите ових врста једно од питања где је неопходно да се изврши усклађивање са правним тековинама Европске уније и европским стандардима у области заштите природе и биодиверзитета.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.