Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Друга седница Националног савета за климатске промене

У Београду је 30. јуна одржана друга седница Националног савета за климатске промене на којој су представљени резултати рада на испуњавању обавеза наше земље у примени Оквирне конвенције УН о промени климе. Седницом је председавала председник Националног савета, министар Снежана Богосављевић Бошковић, а међу присутним члановима, у име Завода у раду Савета учествовала је Марија Трикић, начелник Одељења за природна добра.

На седници су представљена документа чијом израдом Србија испуњава своје међународне обавезе на примени Оквирне конвенције УН о промени климе, изражава подршку процесу преговора под овом међународном конвенцијом, али и лидерству ЕУ у овој области, навела је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић, позивајући да сви заинтересовани субјекти дају свој допринос и сугестије документима пре него што буду упућени Влади Републике Србије на усвајање.

Од докумената, представљена је радна верзија дела Друге националне комуникације који се односи на осмотрене и очекиване промене климе, њихове утицаје и могуће мере адаптације за секторе вода, пољопривреде и шумарства. Овај документ садржаће још инвентаре за 2000. годину и процене емисије за 2014. годину и пројекције емисија до 2030. године. Представљајући Нацрт првог двогодишњег ажурираног извештаја према Оквирној конвенцији УН о промени климе, министар је истакла да се може уочити благи пораст емисија гасова са ефектом стаклене баште од 2013. године, као и да он може бити контролисан и успорен уз адекватне мере смањења емисија, што предложена документа и предлажу.

У оквиру спровођења активности на реализацији међународних обавеза Србије по питањима борбе против климатских промена, истакнута је и израда Националног плана адаптације на измењене климатске услове, која ће садржати анализу и могуће одговоре за помоћ секторима као што је пољопривреда, који је нарочито погођен последицама промена климе.

Поред рада на овим документима, Национални савет је представио и активности на припреми Закона о систему мониторинга, извештавања и верификације неопходног за ЕУ систем трговине емисионим јединицама, који би требало да уведе обавезу мониторинга, извештавања и верификације података о емисијама гасова са ефектом стаклене баште из индустријских и енергетских постројења, укључујући план да у септембру започне процес јавних консултација за овај закон.

У складу с националним обавезама, предвиђено је да Секретаријату Конвенције Први национални извештај према Оквирној конвенцији УН о промени климе, након усвајања од стране Владе Републике Србије, буде достављен до краја 2015. године, а Друга национална комуникација до 2016. године.

Разматрана документа доступна су на:

www.klimatskepromene.rs/prvi-azurirani-izvestaj

www.klimatskepromene.rs/drugi-nacionalni-izvestaj

www.klimatskepromene.rs

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.