Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О међусекторској сарадњи на Другој конференцији Националног форума за заштиту природе

У организацији Младих истраживача Србије одржaна је 11. и 12. јуна 2015. године у Специјалном резервату природе „Увац“, II конференција Националног форума за заштиту природе. Национални форум за заштиту природе покренут је у циљу унапређења сарадње и дијалога представника институција и цивилних удружења из сектора пољопривреде, заштите природе, ловства и рибарства.

Након тематских уводних речи, рад учесника Конференције одвијао се кроз дискусионе групе.

Закључци рада прве групе која је разговорала на тему Механизми сарадње сектора пољопривреде и заштите природе су да за успостављање пољопривреде која је у складу са циљевима заштите у заштићеним подручјима треба омогућити контролу коришћења земљишта управљачу, отворити могућности успостављања приватно-јавног партнерства, дати подстицаје за укључивање локалног становништва у програме одрживе пољопривреде и припремити управљаче за учешће у едукацији пољопривредника за конкурисање у програмима IPA (прекогранични пројекти). Уважавајући каратеристике заштићеног подручја, управљачи би примењивали један или више од наведених модела сарадње.

Дискусија у другој групи одвијала се на тему Како остварити дијалог заштите природе и сектора ловства и рибарства. Учесници у раду ове групе као претпоставку за остваривање координисаног деловања у заштити природе и ловству и рибарству предложили су успостављање јединствених механизама мониторинга и размене информација.

Трећа група радила је на тему Жене у заштити природе: положај и изазови, закључивши да су потребна истраживања у овој области, имајући у виду да не постоје подаци о статусу жена у заштити природе.

Два главна закључка рада у четвртој групи која се бавила темом Приоритети у усклађивању секторских политика су да кровни закон за усклађеност секторских политика треба да представља Закон о просторном планирању и изградњи и да у Закону о заштити природе треба јасније дефинисати мере заштите у II и III режиму заштите на територији заштићених подручја.

Другог дана скупа, за преко 70 учесника Конференције Националног форума, представника референтних државних институција, научних организација и невладиног сектора организована је студијска посета локалитета у СРП „Увац“: Увачко језеро и Ледена пећина.

Основне препоруке Конференције Националног форума за заштиту природе биће прослеђене Скупштни РС. У циљу омогућавања сталног гласа Националног форума подржано је и формирање институције Зеленa столицa у Скупштини РС.

Конференицја представља део пројекта „Заинтересовани за одрживост заштићених подручја“, који је подржан кроз програм SEENSE – Подршка организацијама цивилног друштва из области заштите животне средине у Србији, у реализацији Регионалног центра за животну средину (REC) и Шведске међународне агенције за развој и сарадњу (SIDA).

У раду Конференције учествали су представници Завода за заштиту природе Србије, Горан Секулић, помоћник директора, Марија Трикић, начелник одељења за заштићена природна добра, Милорад Кличковић, стручни сарадник и Наташа Панић као модератор Форума у делу презентације закључака радних група и усвајање препорука Конференције.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.