Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Промоција књиге о Пределу изузетних одлика „Власина“ на манифестацији „Власинско лето“

Промоција издања “Предео изузетних одлика Власина” биће одржана у оквиру манифестације “Власинко лето”, 11. јула 2015. године у Информативном центру за животну средину на Власинском језеру (локлаитет: Власина Рид). Организатори и домаћини промоције су Општина Сурдулица, ЈП Дирекција за грађевинско земљиште и путеве Сурдулице, у сарадњи са Заводом за заштиту природе Србије.

Публикација посвећена Власини представља и описује основне вредности, географски положај, геоморфолошке карактеристике, геолошке и хидролошке карактеристике, флору и вегетацију, фауну, као и становништво, културну баштину и традицију Власине. Поред тога, пружа детаљније информације о концепту заштите овог подручја, утврђеним режимима и мерама заштите које су прописане како би се очувале темељне вредности овог национално значајног добра. Публикација представља својеврсни водич кроз природну и културну баштину Власине, богато илустрован и писан двојезично, на српском и енглеском језику.

Предео изузетних одлика „Власина“ заштићен је 2006. године на основу Студије Завода као стручно-документационе основе заштите, и категорисан као природно добро I категорије, односно заштићено подручје од националног значаја. Годину дана касније, Власина је уврштена на листу међународно значајних влажних подручја, тзв. рамсарских подручја, а затим издвојена за међународно значајно подручје за птице, међународно значајно подручје за биљке, као и Емералд подручје.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.