Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићена три стабла црног бора у Доброселици

Скупштина општине Чајетина на седници од 29.6.2015. донела је Одлуку о проглашењу Споменика природе „Три стабла црног бора – Доброселица“. Тиме се, након спроведеног поступка заштите закључно с јавном расправом, успоставља заштита три вишестолетна стабла црног бора Pinus nigra који се налазе на Златибору, подручју општине Чајетина, у селу Доброселица.

Три стабла црног бора у селу Доброселица остатак су простране борове шуме која се налазила на овом простору. Данас својом раскоши сведоче о вредности и моћности борових шума које су некада прекривале Златибор. Заштићена црноборова стабла, типични представници своје врсте, одликују се виталношћу и нарочитим димензијама. Старости око 350 година, изузетног, правилног хабитуса и великих, јако разгранатих крошњи, представљају праву реткост на падинама Златибора.

Поред нарочитих природних вредности, Споменик природе има и свој културно-историјски карактер. Борови својом изузетношћу и лепотом оплемењују природни амбијент околине културно-историјског споменика, цркве брвнаре Св. пророка Илије, и чине нарочиту предеону вредност села. Црква брвнара у Доброселици подигнута је 1821. године. По својим димензијама припада најмањим храмовима те врсте, а по начину израде и обради детаља црква спада међу најлепше примере брвнара.

Спроведеним поступком заштите извршена је ревизија, с обзиром да су три стабла црног бора у Доброселици први пут заштићена 1960. године. Површина Споменика природе износи 8,82 ара, и на њој је установљен режим трећег степена заштите. Поверен је на управљање Црквеној општини Доброселачкој у Чајетини.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.