Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Јавна расправа за проглашење СРП „Пештерског поље“

У организацији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Завода за заштиту природе Србије и Туристичке организације Сјеница, 10. јуна 2015. године у просторијама Општине Сјеница одржана је јавна расправа о студији заштите и акту о заштити Специјалног резервата природе „Пештерско поље“.

Јавна расправа уследила је након што је Министарство пољопривреде и заштите животне средине огласило јавни увид у периоду од 15. јуна до 4. јула на предлог уредби и студија заштите са картографском документацијом подручја, и омогућило да заинтересовани грађани дају своје мишљење, примедбе и сугестије. Предложени акти и студије заштите били су изложени на увид јавности у просторијама Министарства, Оштине Сјеница и Општине Тутин.

Након што је отворена јавна расправа, мр Предраг Лазаревић, начелник одељења за заштиту биодиверзитета Завода, представио је природне вредности Специјалног резервата природе „Пештерско поље“, док је предлог Уредбе о проглашењу заштите испред ресорног министарства представила Јелена Дучић. СРП „Пештерско поље“ предлаже се за заштиту као заштићено подручје II категорије, односно подручје од великог значаја, на површини од скоро 3118 хектара. Излагањем стручњака, али и атрактивним фотографијама у презентацији, упечатљиво је представљен значај заштите највећег трешетишта у Србији.

Велики одазив грађана за учешће у јавној расправи показао је заинтересованост сјеничана за очување природних и културолошких одлика Пештерског поља кроз усклађеност заштите и разовјних програма и иницијатива. Пре свега имајући у виду да се искористе одлике овог простора као еко зоне за развој пољопривредних и туристичких потенцијла у даљим неопходним инцијативама за преваилажење економске, инфраструктурне и саобраћајне изолованости Пештера. У том контексту подржан је предлог да се за управљача СРП „Пештерско поље“ прогласи Туристичка организација Сјенице. Спремност за подршку и сарадњу у даљем раду на успостављау и управљању природним добром „Пештерско поље“ изрзио је и Бранко Бјелић, директор СРП „Увац“, природног добра које се такође делом простире на подручју општине Сјеница.

СРП „Пештерско поље“ је једaн од највећих сачуваних брдско-планинских тресавских комплекса у Србији и на Балкану. Представља важан рефугијум бореалним врстама које су овде нашле прибежиште после последњег леденог доба, али се срећу и бројене ендемичне врсте међу којима су неке стеноендемити овог подручја – откривене су и могу се наћи једино овде (пештерски пуж Bythinella pesterica). Већи број врста са овог подручја, због своје реткости и угрожености обухваћен је Правилником о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и националним, европским и светским црвеним листама и другим видовима заштите. Осим изражених природних карактеристика, посебну вредност овог и ширег подручја представљају очувани рурални грађевински објекти, сеоске економије, станови, бунари, појила, прављени на традиционалан начин и од природних материјала из ових крајева.

Област „Пештерско поље“ је услед свог међународног значаја увршћено у: „Значајна подручја за птице у Србији“, „Међународно значајна станишта биљака“, „Рамсарску листу влажних станишта од међународног значаја“, „Одабрана подручја за дневне лептире у Србији“ и ЕМЕРАЛД еколошку мрежу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.