Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљена монографија о Пределу изузетних одлика „Власина“

У јеку 30-тог „Власинског лета“, 11. јула 2015. године, представљена је књига „Предео изузетних одлика Власина“ као једна од првих активности у простору новог Информативног центра за животну средину на Власини, који се налази у насељу Власина Рид (код цркве). Промоцију књиге организовали су Општина Сурдулица, управљач заштићеним подручјем ЈП „Дирекција за изградњу Сурдулице“ и Завод за заштиту природе Србије.

Промоцију је отворила председница општине Сурдулица Александра Поповић, указујући на значај Предела изузетних одлика „Власина“ за даљи развој општине. О значају књиге која свеобухватно представља природне и културне вредности подручја Власине, за реализацију програма одрживог управљања подручјем говорила је Слађана Максимовић, директорка Дирекције за изградњу Сурдулице.

У име Завода за заштиту природе Србије, учеснике скупа је поздравио мр Данко Јовић, руководилац Радне јединице Завода у Нишу, скренувши пажњу на фаунистичке вредности Власине које су мање познате широј јавности. Шта све читалац монгорафије о Власини може сазнати о вегетацији и флори заштићеног подручја, говорила је ботаничар Драгана Недељковић, стручни сарадник Завода.

Уредник монографије др Срђан Белиј представио је рад на изради књиге тима од 19 стручних сарадника Завода, указујући да јединственост овог издања чини поред свеобухватног приказа природних и етно-културолошких вредности подручја и представљен концепт заштите и управљања Пределом изузетних одлика „Власина“. И овом приликом је истако да књига, иако на популаран начин представља подручје, поред значаја који има да садашњим и будућим посетиоцима Власине укаже шта све вредно могу видети овде, пружа и значајне информације за планирање даљег развоја инфрастурктуре као што је изградња зеленог прстена око језера у складу са очувањем природних вредности.

О даљим могућностима сарадње на плану унапређења заштите и развоја ПИО „Власина,“ у оквиру имплементације ратификованих међународних конвенција као што је Европска конвенција о пределу, говорила је мр Биљана Јовановић Илић из Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Учесници скупа, представници општинских институција из сектора туризма, развоја и заштите животне средине, медија, преседници власинских месних заједница, изразили су захвалност за издавање публикације о ПИО „Власина“. Овом приликом, такође су изразили жељу да се остварена сарадња у реализацији монографије настави кроз даљи рад на истраживању природних вредности, развојним програмима и образовању заинтересованих страна за одрживи развој Власине.

Програм промоције и дискусију учесника водила је Наташа Панић, руководилац групе за образовно-издавачку делтаност Завода.

Монографија о Власини, објављена је у издању Дирекције за изградњу Сурдулице и Завода за заштиту природе Србије и на око 250 страна приказује основне вредности, географски положај, геоморфолошке, геолошке и хидролошке карактеристике, флору, вегетацију, фауну, становништво, културну баштину и традицију Власине, као и концепт заштите подручја. Публикација је богато илустрована и писана двојезично, на српском и енглеском језику. Издавање књиге финансијски је помогло Министраство пољопривреде и заштите животне средине.

За учеснике скупа заитереосване, да овом приликом, виде део природних лепота приказаних у монографији, управљач је организивао вожњу катамараном Власинским језером.

О основним вредностима ПИО „Власина“ можете преузети текст овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.