Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Заштићено шест стабала на подручју Чачка

Скупштина града Чачка је донела Одлуку о проглашењу заштите Споменика природе “Стабла Чачка”. Овом одлуком први пут се ставља под заштиту природно добро које представља шест појединачних стабала на подручју града Чачка: Црни бор у Јежевици, Стабло лужњака у Доњој Горевници, Храст у Слатини, Мијатовића храст у Чачку, Тимотијевића храст у Мрчајевцима и Цер са Каблара.

Споменик природе „Стабла Чачка“ је заштићено подручје III категорије заштите, односно заштићено подручје локалног значаја. Одлуком о проглашењу заштите Споменика природе утврђене су мере како би се очувале дендролошке и хортикултуралне вредности ових стабала, као и пејзажни елементи структуре града Чачка. Заштићеним подручјем управља ЈКП „Градско зеленило“ из Чачка.

Споменик природе „Стабла Чачка“ обухвата следећа стабла:

Црни бор у селу Јежевица, у дворишту Основне школе „Младост“, репрезентативни и очувани је примерак своје врсте, алохтоне дендрофлоре на подручју Поморавља. Добре виталности, и старости процењене на око 200 година, природни је симбол насеља који надвисује Јежевицу.

Стабло лужњака у Доњој Горевници представља једно од најстаријих стабала храста лужњака на простору општине Чачак. По предању и дендрометријским карактеристикама процењује се да је старости око 400 година. Са свим одликама моћног и атрактивног стабла, данас подсећа на некада широко распрострањене аутохтоне шуме лужњака и јасена у долини Западне Мораве.

Одлуком града Чачка заштићено је и стабло храста сладуна на имању месне заједнице у селу Слатини, у близини Слатинске Бање поред Чачка. „Храст у Слатини“ је моћно стабло храста сладуна изузетних димензија и атрактивног хабитуса старости око 200 година, достојни представник некадашњих шума сладуна и цера које су прекривале побрђа Слатине.

Стабло храста лужњака на имању породице Мијатовић једно је од најстаријих у стабала лужњака у градском подручју Чачка, са процењених око 250 година. Поред дендрометријских карактеристика и атрактивности коју даје околном пределу, стабло је значајно и као сачувани примерак аутохтоних шума лужњака и јасена које су некада биле широко распрострањене на подручју Западне Мораве.

Представник ових шума је и храст у дворишту породице Тимотијевић у Мрчајевцима. Изузетних димензија, атрактивног хабитуса, старости око 150 година, спада међу најимпозантније споменике природе.

Међу стаблима Чачка која су заштићена је и најрепрезентативнији примерак храста цера у Србији. „Цер са Каблара“ гордо и усамљено се уздиже на северним обронцима планине Каблар, у селу Рошци, на месту званом „Ливада под Гајом“. Старости око 250 година, висок 21 m, пречника крошње 22,7 m и обима дебла 5,30 m, одликује се репрезентативним карактеристикама због којих је јединствени примерак своје врсте.

Шест стабала на територији општине Чачак представљају остатке некадашњих изворних шума на овом подручју. Њихову заштиту покренуло је Еколошко друштво Драгачево на челу с председником Душаном Р. Ивановићем из Гуче. Ово еколошко друштво је својевремено, у сарадњи с Уметничком галеријом ''Надежда Петровић'' из Чачка, Туристичком организацијом Чачка, и Заводом публиковало постер - Споменик природе ''Стабла Чачка'', како би допринели промоцији и успостављању заштите овог природног добра.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.