Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Bird Life International упозорава: неодрживо илегално убијање птица у Медитерану

Највећа међународна организација за заштиту птица Bird Life International (BLI) огласила се извештајем „Убијање“ који је заснован на првој свеобухватној научној студији о сразмерама илегалног убијања птица широм Медитерана. Резултати до којих се дошло су поражавајући. Упркос мерама заштите, илегално убијање птица достигло је застрашујуће бројке и потпуно неодрживи ниво, саопштава ова организација. Док многи затварају очи пред овим, процењује се да је годишње 25 милиона птица илегално убијено. У земљама као што су Кипар, Сирија и Египат, два милиона птица је илегално убијено, ухваћено или заробљено сваке године, наводи Patricia Zurita, директор BirdLife International CEO, у уводнику публикације. Последице су да су популације 40 различитих птица певачица, када једном напусте Европу, у већем или мањем опадању. Популација грлице Streptopelia turtur смањена је за 30 одсто у читавој Еропи од почетка 2000. године, а у неким земљама чак и до 90 одсто. Упркос очигледном смањењу броја ове врсте, још увек је више од милион грлица илегално убијено сваке године. Због ових поразних података, BLI позива на веће ангажовање на заштити врста, кроз сарадњу и координацију на локалном, регионалном и националном нивоу.

Од земаља у окружењу Србије, по стопи илегално убијених птица истичу се Хрватска, Албанија, Грчка и Италија. Италија је једна од најгорих земаља ЕУ по овом питању, где је 5,6 милиона птица илегално убијено сваке године, односно од 348 врста птица колико обитава у овој земљи, 43 одсто је илегално убијено у значајном броју. Птице Балкана су нарочито угрожене. Процене су да је у Грчкој годишње илегално убијено 704.000 хиљаде птица, у Албанији 265.000 птица, док се у региону у овом црном билансу нарочито истиче Хрватска са око пола милиона убијених птица. У овој суседној земљи илегално је годишње убијено близу десет птица по километру квадратном. Неке врсте у Хрватској су нарочито угрожене илегалним ловом као што је лиска Fulica atra, а на листи глобално најугроженијих птица илегалним ловом у медитеранском подручју су зеба Fringilla coelebs са 2.9 милиона убијених птица, црноглава грмуша Sylvia atricapilla са 1.8 милиона, препелица Coturnix coturnix са 1.6 милиона, дрозд певач Turdus philomelos 1.2 милиона, велика шева Melanocorypha calandra са 0.9 милиона и пољска шева Alauda arvensis са 0.7 милиона илегално убијених јединки.

Више него алармантни подаци ове највеће светске организације за заштиту птица уједно представљају упозорење на озбиљно угрожавање биодиверзитета широм медитеранског басена илегалним ловом, и указује на неопходност строжих и доследнијих мера заштите и спречавање недозвољених метода које се користе за убијање птица - за безбеднији лет птица, али са очуваном природом и за боље место за живот човека.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.