Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Проглашена заштита Споменика природе „Шумати шумар“

На основу стручног предлога и студије заштите Завода за заштиту природе Србије, Скупштина општине Лучани донела је Одлуку о заштити Споменика природе „Шумати шумар“ на седници одржаној 31. августа 2015. године. Овом Одлуком мезијска буква Fagus moeisiaca (Domin. Maiy) Czeczott – стављена је под заштиту као споменик природе ботаничког карактера и сврстана у III катeгорију заштите као значајно природно добро под називом „Шумати шумар“.

Споменик природе „Шумати шумар“ налази се у Западној Србији, између Шумадије и Старог Влаха у југоисточном делу општине Лучани, на простору очуваних шума и пашњака Драгачева у КО Горњи Дубац. Споменик природе обухвата површину од 0.03.51 хектарa.

Заштићено стабло букве одликују и красе изузетне дендрометријске карактеристике као што је укупна висина 21,70 m, прсни пречник 1,22 m и пречник 21,15 m правилне крошње. Препознатљива је по листовима који се на стаблу задржавају током целе године, а међу мештанима позната као „шумати шумар“. Као таква представља редак примерак своје врсте код нас. Стабло букве је здраво, витално и плодоноси.

Појава фенотипске променљивости, тј. листови који се задржавју на стаблу током целе године, настала је у међусобном дејству наследних чинилаца и средине и као таква буква привлачи пажњу. Ова буква је преостали примерак некада распрострањене аутохтоне заједнице Fagetum montanum. Како није расла у шумском комплексу, буква поседује све карактеристике стабла на осами, доминира простором и сада представља праву атрактивност Драгачевског краја.

У циљу спровођења мера и режима заштите, за стараоца Споменика природе „Шумати шумар“, проглашено је Еколошко друштво „Драгачево“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.