Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Поводом реинтродуције белоглавог супа у Попово поље (Рпублика Српска, БиХ)

У периоду од 27. до 30. септембра 2015. године пренешен је белоглави суп Gyps fulvus из Специјалног резервата природе „Увац“ у Попово Поље. Преношење јединке белоглавог супа део је пројекта „Реинтродукција белоглавог супа у Попово Поље“, који заједнички реализују Завод за заштиту природе Србије, Завод за заштиту културно-историјског и природног насљеђа, Бања Лука, Република Српска (БиХ) и Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд.

Пренешена јединка белоглавог супа је мужјак стар четири године који је смештен у Прихватни центар за белоглаве супове у Поповом Пољу, у селу Седлари, у близини Требиња, где се већ налази једна јединка пореклом из Србије.

Поводом успешног доласка још једног белоглавог супа у Прихватни центар и рада на упознавању заинтересоване јавности и локалног становништва о значају и току реализације Пројекта, 02. октобра у Требињу, биће одржан Програм који обухвата: Конференцију за штампу у Скупштинској сали града Требињe, обилазак волијере за прихват белоглавих супова (Седлари – Попово поље) и промоцију књиге објављену у издању Завода „Белоглави суп“, аутора Братислава Грубача у Музеју Херцеговине у Требињу.

У даљим фазама реализације Пројекта предивђено је формирање хранилишта, као и матичног јата које ће бити полазна основа за формирање колоније у Поповом Пољу.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.