Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Одржан 17. Пленарни састанак Мреже директора европских организација за заштиту природе (ENCA)

17. Пленарни састанак ENCA мреже одржан је у Хелсинкију (Финска) у периоду од 05. до 07. окотбра 2015. године у циљу разматрања могућности за бољу имплементацију EU Директива заштите природе. Домаћин састанка у Финској била је Национална организација „Паркови и свет дивљине“ (Metsähallitus/ Parks and Wildlife Finland).

У уводном делу састанка, након поздравног говора г-дина Rauno Väisänen, у име домаћина скупа, директор Завода за заштиту природе Србије Александар Драгишић представио је закључке са одржаног 16. Пленарног састанка у Београду на тему „Обновљиви извори енергије и заштита природе“.

Након уводних излагања, рад се одвијао у шест сесија у оквиру којих се дискутовало о примени у пракси EU Директива како би се остварили бољи резултати у заштити природе.

Извештај и препоруке чланица ENCA усвојене на састанку, биће прослеђене Европској комисији и другим ресорним европским институцијама у циљу подстицања нових решања за имплеметацију Директива о заштити природе. Документ са тематским саопштењем ЕNCA, садржи имена институција земаља учесница пленарног састнака, чији су представници учествовали у доношењу смерница и препорука које садржи.

У оквиру организације састанка, учесници су имали прилику да обиђу и упознају рад Центра за заштиту природе Финске „Haltia“ и Националног парка „Nuuksio“.

ENCA Пленарни састанци и закључци који се усвоје на овим састанцима утичу на све остале одлуке везане за рад мреже, као што су: избор радних тема, одобравање активности и формирање или обустављање рада интересних група. Пленарни састанци се одвијају два пута годишње. На претходним састанцима дискутовало се на теме: зелена инфраструктура, интеграција биодиверзитета и екосиситема у стратешко и операционално-пословно планирање, заштићена подручја и многе друге.

Комплетан програм 17. Пленарног састанка можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.