Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Усвојен Закон о националним парковима

Након више од две деценије, донет је нови Закон о националним парковима којима се утврђује заштита и регулише управљање наших највећих заштићених подручја од националног, изузетног значаја.

Овим законом којег је Скупштина Републике Србије усвојила 5. октобра 2015. године, уређују се циљеви, вредности, површина, границе и режими заштите, управљање и одрживо коришћење Националног парка "Фрушка гора", Националног парка "Ђердап", Националног парка "Тара", Националног парка "Копаоник" и Националног парка "Шар планина". Закон је израђен на основу стручних основа за националне паркове које су израдили Завод за заштиту природе Србије и Покрајински завод за заштиту природе.

Новинама које доноси Закон, утврђују се унапређена решења којима се „јачају овлашћења и одговорност управљача националног парка, ближе одређује намена средстава из појединих извора финансирања и учвршћује систем убирања накнада за коришћење националног парка“, како истиче ресорно министарство. „Намера је да се постигне компетентније и успешније препознавање, идентификација, очување и одрживо коришћење природних ресурса, јачање друштвеног консензуса и подизање свести у вези са јавним интересом, заштитом природе и ефикаснијим обезбеђивањем интереса носилаца еколошки одговорног, односно одрживог социо-економског развоја у националним парковима“, саопштило је Министарство овим поводом.

Од нових решења које Закон доноси, у циљу ефикасније заштите Закон предвиђа оснивање Стручног савета Националног парка, као стручног и консултативног тела, које прати и анализира програме и пројекте из области заштите природе и одрживог коришћења националног парка, као и Савета корисника Националног парка, којег чине представници локалних самоуправа, организација и удружења чија се активност одвија на подручју Националног парка.

Закон о националним парковима („Службени гласник РС“ бр. 84/2015)

преузми

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.