Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „МОНИТОРИНГ ПТИЦА СТАРЕ ПЛАНИНЕ“

Завод за заштиту природе Србије у сарадњи са ЈП „Србијашуме“, ШГ Пирот, РЈ „Парк природе Стара планина“, реализиује Пројекат „Мониторинг птица Старе планине“ који је финансијски подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Пројектом су за 2015. годину предвиђена теренска истраживања по методологији за истраживање ноћних грабљивица у циљу утврђивања њихове бројности и просторног распореда, затим израда и постављање вештачких дупљи (дрвених кућица) за ноћне врсте птица грабљивица (сове Strigiformes), постављање инфо табли и одржавање радионица о препознавању, заштити и праћењу стања популације птица на подручју Старе планине.

Постављање дрвених кућица представља вид активне заштите врста и тиме се успоставља мониторинг који представља дугорочно праћење стања, дистрибуције и динамике врста.

Током 2015. године предвиђено је праћење три врсте сова: шумска сова Strix aluco, гаћаста кукумавка Aegolius funereus и дугорепа сова Strix uralensis. Шумска сова насељава храстову и букову шуму, ређе и четинарску. Гаћаста кукумавка искључиво тражи добро очуване, старе смрчеве шуме, док дугорепа сова иде у букову и четинарску (смрчеву или мешовиту смрчево-јелову или смрчево-јелово-букову) шуму.

У периоду 17-19. августа 2015. године, обављена су прелиминарна, рекогносцентна истраживања у циљу дефинисања оквирних територија (на бази флористичких и вегетацијских анализа као и орнитофаунистичке анализе и истраживања) на којима се потенцијално налазе циљане врсте. Као најбоља станишта за циљане врсте одабрани су локалитети Арбиње и Широке луке.

Прве вештачке дупље за гнежђење сова постављене су у периоду 06-09. октобра 2015. године, и то за шумску сову Strix aluco и гаћасту кукумавку Aegolius funereus. Постављено је укупно 13 вештачких дупљи на локалитетима Широке Луке и Арбиње. За сваку вештачку дупљу забележена је прецизна локација и формиран је протокол за праћење стања и насељавања сваке кућице. Такође, забележени су и подаци о положају сваке вештачке дупље (висина, изложеност отвора страни света, врста дрвета, тип станишта, надморска висина).

До краја године сарадници Завода поставиће и преостале кућице за гаћасту кукумавку и дугорепу сову и инфо табле, а биће одржане и планиране радионице за запослене у ЈП „Србијашуме“, као и за ученике основних школа на подручју Парка и НВО сектор који се бави заштитом природе.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.