Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

III Светски конгрес биодиверзитета у Парку природе „Шарган-Мокра Гора“

По први пут у нашој земљи, у организацији Завода за заштиту природе Србије и Глобалног фонда за истраживање природе (Global Scientific Research Foundation, Индија), биће одржан трећи по реду Светски конгрес биодиверзитета од 26. до 29. октобра 2015. године под називом „Интегрисане стратегије за очување угроженог биодиверзитета и геодиверзитета у циљу глобално одрживог развоја“, у природном окружењу Мећавника, у Парку природе „Шарган - Мокра Гора“. За учешће у раду предстојећег конгреса пријављено је преко 150 стручњака из око 30 земаља, са скоро свих континената (Америка, Азија, Африка, Европа, Северна Америка и Јужна Америка).

Имајући у виду да су природни ресурси и биолошка разноврсност од виталног значаја за економски и социјални развој човечанства, и да претња дивљим врстама и екосистемима никада није била већа него што је данас, од изузетне важности је да се створио повољан амбијент за примену глобалних стратегија очувања биодиверзитета примењивих у локалном окружењу различитих држава. Одговор науке је кључан, не само за разумевање, већ и за акцију, како би се предупредиле прилично алармантне процене да је четвртина свих сисара, петина свих гмизаваца, и шестина свих птица данас рањива по питању опстанка, да кичмењаци нестају 114 пута брже него што је то нормалан природан процес, да се за близу 25% врста виших биљака очекује да нестану у следеће две декаде, као и додатних 25% до краја 21. века.

Пратећи појаве ранијих ишчезавања у историји земље, можемо претпоставити да ће природа обновити животне форме, али за то су потребни милиони година. У овом контексту, учесници Конгреса разматраће како се угроженост биодиверзитета може смањити кроз рестаурацију и одржавање природних екосистема, унапређење екосистемских услуга, установљавање мреже копнених, речних и морских заштићених подручја, управљање стаништима угрожених врста, стварање уточишта и заштитних зона, имплементацију развојних и економских активности локалних заједница заснованим на очуваном биодиверзитету на примерима презентованих резултата пројеката и истраживања.

Светски конгрес биодиверзитета обезбедиће платформу за велики број лидера заштитара, научника, НВО сектора, менаџера, консултаната животне средине, стручњака у области еколошког права, корпоративних и јавних креатора политика широм света који ће кроз четвородневни програм размењивати знања, искуства и бавити се питањима очувања биодиверзитета.

Рад Конгреса одвијаће се у оквиру 10 сесија: Заштита биодиверзитета, одрживо коришћење и употреба традиционалних знања у његовом очувању; Климатске промене и биодиверзитет/глобално загревање; Биодиверзитет флоре /крчење шума/ индикатори биодиверзитета у шумским екосистемима; Биодиверзитет птица и сисара/ очување дивљих врста; Гео-информатика, биогеографија и информационе технологије у очувању биодиверзитета; Екотуризам и екосистемске услуге; Биотехнологија и генетички ресурси; Биодиверзитет инсеката и пчеларство за одрживи развој; Морски, обалски и екосистеми влажних станишта и Глобално здравље, биодиверзитет и медицина.

Увод у рад по сесијама, представљаће пленарна излагања светских лидера у заштити природе. Овом приликом, проф. Ричард Примак, директор Лабораторије за конзервациону биологију и екологију биљака (Одсек за биологију, Универзитет Бостон, САД) говориће о горућим темама у заштити природe, примени технологија у очувању биодиверзитета и дугорочним истраживањима која обухватају и социо-економске аспекте заштите, док ће у име тима експерата који су учествовали у изради Светске конвенције о биодиверзитету, еколог С. Фаизи из Индије дати осврт на стање биодиверзитета након две деценије од усвајања Конвенције.

Одржавање Конгреса у Србији представља уједно јединствену прилику за позиционирање и вредновање природне баштине наше земље на светском нивоу, али и наших капацитета да будемо укључени у процесе утврђивања стандарда и смерница за заштиту природе.

Рад трећег Светског конгреса биодиверзитета биће отворен у понедељак, 26. октобра, са почетком у 10.00 часова, у конференцијској сали Мећавника, Парк природе „Шарган – Мокра гора“.

Поводом почетка рада Конгреса, истог дана биће свечано отворена изложба најбољих радова са Интернационалног фото конкурса „Биодиверзитет“ и ауторска изложба слика и цртежа ретких врста „Лепота различитости“, академске сликарке Весне Петрић у галеријском простору Мећавника.

Поруку директора поводом организације III Светког конгреса о биодиверзитету можете презети овде.

Програм Конгреса можете преузети овде.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.