Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

О заштити природе у Првој београдској гимназији

Сходно образовним активностима Завода, у Првој београдској гимназији је 28.октобра 2015. године одржан час упознавања са заштитом природе у Београду, а на иницијативу Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.

Заинтересованим ђацима ове средње београдске школе стручни сарадник Завода Дејана Лукић, шеф Одсека за предеоне вредности, представила је заштићена подручја Београда: ПИО «Велико ратно острво», СП «Шума Кошутњак», ПИО «Космај» и ПИО «Авала», и њихове природне вредности. Објашњавајући значај оваквих зелених целина за Град и његове становнике, слушаоцима предавања је скренула пажњу да свaки нeкoнтрoлисaни рaст урбаних структура имa зa пoслeдицу и пoстeпeн губитaк значајних природних простора. У граду су угрожени, пoчeв oд oних нajмaњих сквeрoвa и пaркoвa, чак и дeлoви преосталих шумских целина. Поред предавања о заштићеним подручјима, ђацима је представила и рад и улогу Завода као установе с јавним овлашћењима у пословима заштите природе, као и законодавни оквир заштите природе.

Прича о заштићеним подручјима Београда имаће наставак на следећем часу који ће бити одржан у једном од заштићених београдских паркова, договорено је овом приликом. Ипак, на предавању највише је пажње код ученика побудило «Велико ратно острво» за које је планиран обилазак почетком пролећа.

Поред представника Завода, у овој образовној акцији учествовали су Наташа Ђокић, помоћник секретара Секретаријата за заштиту животне средине Града и Милица Ковач, представник управљача ЈКП „Зеленило Београд“.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.