Завод за заштиту
природе Србије

MИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Министарство заштите животне средине

Представљене црвене књиге фауне Србије I и II на 60. Међународном сајму књига

У оквиру наступа Завода за заштиту природе Србије на 60. Међународном сајму књига, на изложбеном простору Центра за промоцију науке у суботу, 31. октобра 2015. одржана је промоција најновијих, заједничких издања Завода и Биолошког факултета Универзитета у Београду, монографија „Црвена књига фауне Србије I водоземаца“ и Црвена књига фауне Србије II гмизаваца.

Црвене књиге флоре и фауне представљају нарочита дела чији је основни циљ да прикупе и прикажу комплексну проблематику стања и заштите угрожених врста и да то представе, не само научној, већ и широј јавности. Након више деценија, у Србији су објављене црвене књиге водоземаца и гмизаваца као заједнички издавачки подухват Завода и Биолошког факултета, које представљају основу за очување и заштиту ових, нарочито глобално угрожених животињских врста и њихових станишта.

У Србији су до сада израђене две црвене књиге: Црвена књига флоре I која је објављена 1999. године и Црвена књига дневних лептира из 2003. године. Завод је од почетка један од главних носилаца вишедеценијског посла израде црвених књига у Србији, својевремено је увео појам угрожености као основу рада на црвеним књигама, радио на прикупљању и изради документације, и коначно, био њихов суиздавач.

У име Завода, госте на промоцији поздравио је директор Завода Александар Драгишић који је у својој уводној речи истакао улогу Завода у изради књига и значај овог издавачког подухвата: „Црвене књиге фауне Србије I и II које су се после низа година појавиле пред научном и стручном, па и широм јавности, представљају дела од највеће националне важности и значаја. Дефинишући стање осетљиве групе организама, црвене књиге нам саопштавају стање природе, стање биодиверзитета наше земље, и истовремено, дају на науци утемељену основу за предузимање акција на свим нивоима надлежности и одговорности“ истакао је. Поред бројних научних података и чињеница које ове књиге синтетизују, помака који се у овим књигама чине не само са свеобухватношћу чињеница о врстама и њиховим стаништима, него и у самом научном приступу и методологији, Драгишић је истакао вишеструки значај монографија: „Имајући у виду послове који нас тек чекају у процесу прикључивања европској еколошкој мрежи, и за усвајање европских и светских стандарда у заштити природе, издвојио бих и велики значај класификације станишта ових врста према критеријумима Натура 2000 у црвеним књигама, који ће знатно помоћи нашем будућем раду“, нагласио је.

У поздравној речи, у име суиздавача Биолошког факултета Универзитета у Београду, продекан проф. др Славиша Станковић изразио је задовољство због објављивања овог капиталног дела, уз очекивање да се више неће толико дуго чекати наредна црвена књига. У име уредника монографија, о књизи су говорили проф. др Милош Калезић који је указао на структуру, врсте података и научна знања које монографије обухватају значајних за заштиту врста: распрострањење, еколошке одлике, динамика популација, степен угрожености врста, узроци угрожености, мере које би требало предузети и препоруке метода праћења стања популација и утврђивања приоритета у заштити, итд, док је проф. др Љиљана Томовић присутним гостима на промоцији сликовито представила вишегодишњи истраживачки и научни рад и несебични ентузијазам који је изнедрио овакво дело. Мр Данко Јовић, руководилац Завода РЈ Ниш и један од бројних научника и стручњака који су сарађивали у изради црвених књига, изразио је своје задовољство што је имао прилике да учествује у оваквом пројекту, значајном не само са становишта науке, већ и заштите природе у целини.

© Завод за заштиту природе Србије - Сва права задржана. Израда сајта: Кио д.о.о.